DlaHandlu.pl: Koniunktura w handlu w III kwartale br. pogorszyła się

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się w ciągu kwartału o 5,7 pkt i wynosi 0,3 pkt. Jest jednak wyższa od średniej dla trzeciego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,8 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (-4,8 pkt w III kwartale 2020 r.).

Optymistyczne przewidywania

Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą – saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 45,4 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 52,4% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 40,6% ankietowanych za średnią, natomiast 7,0% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są optymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, konkurencja oraz niedostateczny popyt.

DlaHandlu.pl

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Poland to evacuate c
Borelioza – fakty