Deficyt budżetowy rośnie w zastraszającym tempie

Ministerstwo Finansów poinformowało o wynikach finansowych za okres pierwszych czterech miesięcy tego roku, a sprawa wygląda źle.

Departament Finansów spodziewa się w tym roku zmniejszenia zasobów finansowych o 14 mld €, co oznacza, że koronawirus pochłonie zyski państwa z ostatnich trzech lat. Departament kierowany przez ministra Paschala Donohoe poinformował jednocześnie, że spadły wpływy podatkowe do Skarbu Państwa, a deficyt budżetowy rządu za pierwsze cztery miesiące roku dotarł już do 7,5 mld € i jest wyższy od ubiegłorocznego dwukrotnie. Spowodowane jest to kosztami, jakie ponosi obecnie irlandzki rząd, który stara się opanować pandemię koronawirusa, więc przeznaczył potężne kwoty na utrzymanie osób tracących pracę, ale i zwiększyły się inne wydatki zwiane z lecznictwem oraz funkcjonowaniem państwa.

Brak wpływów podatkowych, na co wpływ ma zamknięcie wielu zakładów pracy, uszczuplił Skarb Państwa o 0,6%, a to oznacza, iż w pierwszych czterech miesiącach, nie wpłynęło do państwowej kasy 15,5 mld €. Department of Finance ostrzegł jednak, że to nie wszystkie zanotowane straty, bo do tej pory nie ma jeszcze pełnych danych fiskalnych, w tym z deklaracji podatku VAT.

Spadły też znacząco wpływy z podatku dochodowego, co z kolei spowodowane jest zmniejszeniem się zatrudnienia i wsparciem finansowym dla przedsiębiorstw, które utrzymując pracowników, wypłacają im tylko część wynagrodzeń, a to wpływa na wysokość opodatkowania. W ujęciu rocznym strata z tego tytułu wynieść może nawet 13,9 mld € i odzwierciedlać będzie stopę bezrobocia w kraju. Na wpływy podatkowe oddziaływać będą też wpływy do Skarbu Państwa z innych podatków więc z VAT-u i niższe wpływy z podatków konsumpcyjnych.

Ministerstwo Finansów jest również zdania, że odbicie gospodarcze, które może być dziełem zniesienia ograniczeń pandemicznych, prawdopodobnie pochłonięte zostanie przez drugą falę zachorowań, o ile taka nastąpi, więc przewidywane straty, mogą być wyższe od obecnie prognozowanych.

Do tej pory roczny spadek dochodów państwa z tytułu wpływów z podatku VAT wyniósł 15%, a wpływy podatkowe od sprzedaży dóbr obniżyły się o 1300%. Ogólne wydatki kraju w ujęciu rocznym podniosły się o 23,5%, co wyraźnie pokazuje, że weszliśmy kolejny raz w fazę odbudowy, oszczędności i dużych ograniczeń wydatkowych.

Tego jednak nie chce zauważyć obecna opozycja parlamentarna i np. Sinn Féin, domaga się zwiększenia pomocy dla rodzin i osób o niższym statusie materialnym. Idea chwalebna, ale w przypadku, kiedy kraj nie traci miesięcznie około 2 mld €. W chwili, kiedy wpływy do Skarbu Państwa są na poziomie szczątkowym, taka propozycja, raczej nie uzyska akceptacji nikogo, oprócz samych wnioskodawców.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij...
Koniec zakazu operac
Prośba o pomoc przy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish