Decyzja zakończy się masowym ogłaszaniem upadłości

Zakończenie przerw w spłatach kredytów, co związane jest z Covid-19, będzie miało szkodliwe konsekwencje dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw, uważa, nie bez racji, posłanka opozycji.


Rzeczniczka Sinn Féin ds. przedsiębiorstw, handlu, zatrudnienia i praw pracowników posłanka Louise O’Reilly powiedziała, że ​​niepowodzenie rządu w zapewnieniu przedłużenia przerw w płatnościach przez banki, będzie miało szkodliwy wpływ na MŚP oraz na mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ irlandzkim pożyczkobiorcom, grozi to teraz wcześniejszą niewypłacalnością z powodu bezczynności rządu.

O’Reilly powiedziała:

– Ministrowie spotkali się z prezesami pięciu banków detalicznych i zostali poinformowani, że banki gwarantują irlandzkim pożyczkobiorcom mniejszą ochronę niż pożyczkobiorcom w innych jurysdykcjach europejskich. Działania banków z pięcioma filarami oznaczają, że irlandzcy pożyczkobiorcy utracą ochronę przed przedłużeniem spłaty, po zakończeniu sześciomiesięcznej przerwy w spłacie kredytów i pożyczek. Jasno teraz widać, że to banki, a nie rząd, rządzą. Odpowiedzią Tánaiste i Ministra Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, czyli osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie biznesu i pracowników, było po prostu zaakceptowanie tego, co zaproponowali bankowcy. Z kolei rządy w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii zapewniły swoim obywatelom i pożyczkobiorcom, ochronę w przypadku przedłużenia przerwy w spłacie do 12 miesięcy. Niepowodzenie rządu w zagwarantowaniu chronionego przedłużenia 12-miesięcznej przerwy w spłacie pożyczkobiorców będzie miało szkodliwy wpływ na MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ teraz ryzykują one, że ich pożyczki staną się niespłacone, a ich zdolność kredytowa zostanie obniżona, o ile nie spadnie do zera.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Tylko nowe domy przy
Fine Gael chce na no
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian