Debata w spawie opłat za wodę jest skończona

Poseł Sinn Féin Eoin Ó Broin ostrzegł rząd, aby nie wracał do wprowadzenia krajowych opłat za wodę. 

Komentarze pojawiły się po opublikowaniu raportu OECD na temat efektywności środowiskowej Irlandii, w którym podkreślono, jak dziesięciolecia niedoinwestowania przez państwo sprawiły, że infrastruktura wodna kraju, jest w stanie zniszczenia.

Poseł Ó Broin powiedział:

– W raporcie OECD zwrócono uwagę na niedoskonałości infrastruktury wodnej tego kraju. W raporcie zauważono, że „cierpi z powodu dużych strat wody, gorących punktów o niskiej jakości wody pitnej i nieodpowiedniego oczyszczania ścieków”. Raport zawiera cztery zalecenia dotyczące jakości wody i zarządzania nią. Obejmują one inwestycje w infrastrukturę wodną i zaopatrzenie w wodę pitną, rozwiązanie problemu utraty składników odżywczych w zaopatrzeniu w wodę spowodowanych rolnictwem oraz ocenę, czy model finansowania usług wodnych jest wystarczający, aby pokryć wysokie koszty inwestycyjne i czy opłaty za wodę dla gospodarstw domowych byłyby odpowiednie źródło finansowania. Debata na temat krajowych opłat za wodę została przegrana w 2017 r. Międzypartyjny raport komisji Oireachtas ocenił model finansowania usług wodnych i zalecił, aby państwo pokryło koszty normalnego użytkowania w gospodarstwie domowym w formie ogólnego opodatkowania. Tak zwana opłata za „nadmierne używanie” została przyjęta, jako polityczna fuzja między Fianna Fáil i Fine Gael i w rzeczywistości będzie kosztować więcej, niż by to przyniosło korzyści. Ponowne rozpoczęcie krajowej debaty o opłatach jest odwróceniem uwagi i odchodzi się w ten sposób od niezdolności rządu do nadania priorytetu wydatkom publicznym na infrastrukturę wodną. Wiemy, że nasze oczyszczalnie ścieków były niedoinwestowane w przeszłości. Umowa o partnerstwie gospodarczym co roku podnosi konsekwencje tego niedoinwestowania, podczas gdy Komisja Europejska skłania się w tej sprawie przeciwko państwu. Pewność finansowania dla Irish Water w celu nadania priorytetu inwestycjom w naprawę rur i oczyszczanie ścieków można osiągnąć dzięki wieloletnim zobowiązaniom finansowym ze strony rządu, więc istnieje pewność inwestycji. Jeśli chodzi o ochronę naszego zaopatrzenia w wodę, wciąż czekamy na obiecane od dawna ustawodawstwo dotyczące poboru wody, a rząd nadal odmawia pozwolenia na rozwój projektu ustawy zapewniającej konstytucyjną ochronę naszych zasobów wodnych.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Skała z „Gwiezdny
Brak pilności w spr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian