Dbamy o bezpieczeństwo polskich rodzin

Bezpieczeństwo – to najważniejsza kwestia z perspektywy rodziny. Chodzi tu zarówno o troskę o dzieci, zabezpieczenie finansowe, jak i planowanie. Polskie rodziny mogą wreszcie spokojnie patrzeć w przyszłość.

Działania Ministerstwa Rodziny koncentrują się w dużej mierze wokół rodziny. To troska o ich byt, inwestycja w przyszłość i zapewnienie jak najlepszych warunków do życia. Ostatni rok to kontynuacja ważnych programów społecznych, ale także zupełnie nowe rozwiązania.

Godne życie rodzin

To już trzeci rok działania „Rodzina 500+”. Sprawność jego realizacji to dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. To flagowy program, który na dobre już wpisał się do polskiej polityki rodzinnej. Pieniądze na jego realizację są zabezpieczone, rodziny otrzymują na czas comiesięczne wsparcie i mogą z większym spokojem planować swoją przyszłość.  W tym roku (od stycznia do końca września) rodziny otrzymały ponad 17 mld zł. Od początku trwania programu to już ponad 58,7 mld zł. Ze wsparcia korzysta 2,46 mln rodzin, które otrzymują pomoc na wychowywanie 3,76 mln dzieci. To realna pomoc, której efekty widzimy każdego dnia.

Inwestycja w edukację

Ostatni rok to realizacja deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród ważnych programów zapowiedzianych jako „Piątka Morawieckiego” znalazł się „Dobry Start”. Każde dziecko, które rozpoczyna rok szkolny może otrzymać 300 zł dodatkowego wsparcia. To nowe książki, lepsze przybory szkolne, porządne buty, czy zajęcia pozalekcyjne. W dłuższej perspektywie to inwestycja w lepszą przyszłość naszych dzieci. 

E-wnioski to kolejne ułatwienia dla rodzin

Ministerstwo Rodziny jest jednym z liderów cyfryzacji. W tym roku rodziny mogły złożyć wnioski o wszystkie świadczenia drogą internetową. Co więcej po raz pierwszy wnioski na nowy okres świadczeniowy (o rodzina 500+, dobry start, czy z funduszu alimentacyjnego) można było złożyć miesiąc wcześniej, czyli już 1 lipca. Zbieranie wniosków drogą tradycyjną rozpoczęło się w sierpniu. Rodziny coraz chętniej korzystają z tego rozwiązania, ponieważ wnioski elektroniczne zostały przygotowane w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jak dane pole należy wypełnić. Cyfryzacja to nie tylko e-wnioski. Od początku tego roku posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z wygodnej aplikacji mKDR. Dzięki niej kartę mają zawsze w swoim telefonie. Łatwiej także znaleźć zniżki dzięki wygodnej internetowej wyszukiwarce.

Maluchy pod opieką

Pomoc rodzinie to nie tylko wsparcie finansowe. To także rozwój usług. Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie to duża pomoc dla rodziców małych dzieci. Takich instytucji wciąż jeszcze brakuje, ale dzięki zmianom w programie „Maluch+” tempo powstawania kolejnych placówek mocno przyspieszyło. W 2015 r. w całym kraju było niespełna 3 tys. placówek zapewniające miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. ma być ich już 5,2 tys. Liczba miejsc dla maluchów wzrośnie do blisko 143 tys. To o 2,2 tys. placówek i niemal 59 tys. miejsc więcej. W ciągu trzech lat wskaźnik użłobkowienia wzrósł o ponad 56% – z 12,4% do 19,4%. Stało się to m.in. za sprawą nowej odsłony „Maluch+”, czyli programu dofinansowującego nowe, jak i istniejące miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Rok 2018 to 3 razy wyższe środki. Do tej pory było to 151 mln zł – od tego roku 450 mln zł. Co ważne w przypadku utworzenia miejsc opieki przez gminy, w których nie funkcjonują takie miejsca, jest to nawet 80% wartości projektu. Pakiet dla rodzin w 2018 r. wprowadził zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. W praktyce chodzi o szereg ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu żłobków, co dla podmiotów prowadzących takie placówki oznacza zwiększenie pewności inwestycyjnej. W efekcie to większa liczba miejsc opieki dla dzieci. Zmiany mają też na celu obniżenie kosztów funkcjonowania placówek, co powinno wiązać się z mniejszymi opłatami za opiekę nad maluchem. To także większe bezpieczeństwo dzieci i wzmocniona rola rodziców.

Doceniamy duże rodziny

Duże rodziny mają wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. Wsparcie tej grupy jest szczególnie ważne i to właśnie z myślą o nich powstał program Karta Dużej Rodziny. To system zniżek dla rodzin wielodzietnych, który przeszedł zmiany. Efekty widać już dziś. W 2015 r. zniżki w ramach programu udzielało 1,2 tys. partnerów. Dziś to już prawie 5 tys. firm i instytucji.  Użytkowników karty jest prawie 2,1 mln – to o ponad 140 % więcej niż w 2015 r. W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln złotych, ponad 12 mln złotych więcej niż w bieżącym roku. Od nowego roku Kartę Duże Rodziny będą mogły otrzymać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali troje lub więcej dzieci.

Solidarni z potrzebującymi

Rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnościami wymagają szczególnego wsparcia. Bardzo ważne jest zapewnienie im niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach. To także odpowiednie środki, które pozwolą przezwyciężyć bariery. Osoby niepełnosprawne powinny móc korzystać na równi z innymi z dostępu do środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług.

Z myślą o tej grupie powstał przygotowany w tym roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będzie on zasilany m.in. z daniny solidarnościowej oraz z Funduszu Pracy. Środku z Funduszu będą przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać już w styczniu 2019 r.

Wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi to takżecel programu „Za życiem”.  To kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny oraz usług wspierających i rehabilitacyjnych czy wsparcia mieszkaniowego.

II etap programu, który wszedł w życie w czerwcu 2018 r., to usługi wspierające i rehabilitacyjne, zajęcia w warsztacie terapii zajęciowej, elastyczne formy organizacji czasu pracy oraz uprawnienia do zasiłku opiekuńczego. W 2018 r. na realizację programu przeznaczone zostało 624,2 mln zł.

Ten rok to także wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego – ze 153 zł do 184,42 zł. Od listopada 2019 r. będzie to 215,84 zł. Pierwszy raz w historii podniesiony został specjalny zasiłek opiekuńczy – z 520 zł do 620 zł.  O prawie 40% w porównaniu z 2015 r. wzrosła też renta socjalna – do 1029,8 zł.

Lepsza przyszłość polskich rodzin

Działania na rzecz rodzin to szeroko zakrojone działania. Muszą one odpowiadać na rozmaite potrzeby i być dostosowane do konkretnej sytuacji. Poprzez nasze działania dajemy rodzinom szerokie spektrum narzędzi i wciąż pracujemy nad następnymi. Rok 2019 r. to kolejny etap pracy na rzecz lepszej przyszłości polskich rodzin.

gov.pl

Znajdź nas:

Premier Mateusz Mora
Retail Institute: Po
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn