Czynsze są obecnie stabilne, ale zaczną wzrastać

Już teraz mówi się o podwyżkach czynszu, chociaż te ustabilizowały się na pewnym poziomie, jednak to okres przejściowy i przewiduje się, że najbliższe lata, pokażą nam tendencję wzrostową.

Największych wzrostów możemy oczekiwać w tym, a także w 2022 i 2023 roku, natomiast wzrost wysokości czynszu uzależniony będzie od regionu. Oznacza to tylko tyle, że największych podwyżek powinni spodziewać się mieszkańcy całej aglomeracji dublińskiej, ale też największych miast, natomiast osoby zamieszkujące niewielkie miasteczka i osady, chociaż odczują drenowanie ich kieszeni, to jednak w znacznie mniejszym stopniu.

Taką wizję przyszłości w zakresie czynszów w Irlandii rozpościerają eksperci ds. nieruchomości z JLL Ireland, a są przekonani, że podwyżki będą wysokie, bo w skali do 7 procent rocznie. Powodem będzie oczywiście brak mieszkań, w tym nowych, więc przez kolejne lata, jak miało to miejsce wcześniej, mieszkańcy Irlandii, cierpieć będą ze względu na niską podaż lokali mieszkalnych, co z kolei przyczyni się do wysokich wzrostów zarówno cen domów, jak i samych opłat czynszowych. Fachowcy są zdania, że w tym roku czynsze w kraju podniosą się średnio o 7 procent, w roku przyszłym o 5 procent, a w 2023 o ok. 3 procent. Oczywiście będą miejsca, gdzie wzrost wysokości czynszu może kształtować się na poziomie do 10 procent, ale będą to przypadki ekstremalne. Co istotne, czynsze w Dublinie mają zachowywać się specyficznie, bo po pierwszej skokowej podwyżce, w latach kolejnych, rosnąć będą, ale wolniej niż w innych częściach kraju.

Specjaliści z JLL Ireland dodają, że w ostatnim okresie spadły stopy procentowe, a poprzez pandemiczne blokady, znacznie wzrosły oszczędności na kontach mieszkańców kraju, więc więcej osób uzyskało zdolność kredytową, co zapewne zechcą wykorzystać. Takie postępowanie zwiększy popyt, który będzie miał swoje odzwierciedlenie w cenach domów proponowanych do sprzedaży. Jednocześnie ponownie spadnie ich dostępność, czyli zaklęty krąg mieszkaniowy w Irlandii, zdaje się nie mieć końca.

Ważne w tym przypadku jest też, badanie, jakie przeprowadziło wśród osób wynajmujących mieszkania lub mieszkających z rodzinami CSO, a z ankiety wynika, że nadzieja na posiadanie własnego mieszkania, umarła. Otóż 76% respondentów stwierdziło, że nie wierzy w to, aby kiedykolwiek mieli własny dom lub apartament. 51% cierpi ze względu na brak prywatności, a 44% uważa, że pomimo wspólnego mieszkania, czuje się samotnie i żyje w izolacji.

Na koniec ciekawostka, bo wyliczono, że czynsze będą najbardziej rosnąć tam, gdzie są obecnie poniżej 2000 € miesięcznie.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Garda ściśle monit
Ofiary przemocy domo
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian