Czy zniknie Local Property Tax?

Teoretycznie tak może się stać, chociaż nie można powiedzieć, że nie będzie się już płacić podatków z tytułu posiadania nieruchomości, bo ma on zmienić kształt i nazwę.

Local Property Tax, miałby być zastąpiony podatkiem gruntowym, więc to wartość terenu, na którym znajduje się nieruchomość, kształtowałaby wysokość lokalnej daniny. Taka propozycja znalazła się w raporcie opublikowanym przez organ doradczy, czyli Narodową Radę Ekonomiczno-Społeczną (NESC). Wg jej członków, Local Property Tax (LPT), jest podatkiem niesprawiedliwym i powinien zostać zastąpiony innym.

Dlatego właśnie zaproponowano wprowadzenie opłaty, która w oparciu o wycenę gruntu, na jakim znajduje się nieruchomość, oddawać będzie prawdziwą wartość.

Site Value Tax (SVT), przez wielu, uważany jest za najlepszą formę podatku od nieruchomości, bo oddaje jej rzeczywistą wartość ziemi, na której stoi np. dom. O ile teren jest uzbrojony, posiada zabudowę przemysłową lub mieszkalną, jego wartość wzrasta, więc rośnie też opodatkowanie. Jeżeli natomiast grunt stoi wolno, nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych, mieszkalnych lub rolnych, podatek za taki jest bardzo niski, bo i wartość gruntu, byłaby znacznie niższa.

Co ciekawe w niektórych opiniach, jakie wygłoszone zostały po opublikowaniu raportu NESC, pojawiły się słowa, że taka zmiana, korzystnie wpłynie na działania rządu, który usilnie próbuje wyjść z kryzysu mieszkaniowego. Problemem rządzących są grunty, których brakuje, więc nawet te, które są wolne, wycenia się wysoko, co podnosi wartość całej inwestycji. W przypadku przejścia na podatek SVT, ceny wielu gruntów, a wycena, odbywać się ma corocznie, znacznie spadną, więc i obniżą się koszty jej zakupu i późniejszych cen nieruchomości, jakie na nich powstaną. Dodaje się również, że w ten sposób, zmniejszy się rynek spekulacji cenowych na gruntach, więc sztuczne podnoszenie ich wartości, wraz z planowanymi w tych rejonach inwestycjami.

Nieużytkowany grunt pozostanie tani, a zabudowany, będzie wyceniony na znacznie więcej, niż np. sąsiednia działka, ale bez domu.

Co ciekawe, podatek taki, jak SVT lub łudząco podobny, istnieje na całym świecie, ale stosowany jest w niewielu państwach. Większość uznała, że lepszym jest podatek od wielkości i wartości nieruchomości, co stosowane jest najczęściej. Już wcześniej w Irlandii planowano przejście na podatek gruntowy, jako główny płacony na rzecz władz lokalnych, ale Komisja ds. Podatków Oireachtas i ustalenia międzyresortowe doprowadziły do wydania opinii, że preferowaną formą opodatkowania właścicieli ziemi oraz nieruchomości, będzie właśnie LPT.

Kiedy zmiany mogą wejść w życie? Raczej nieprędko, bo raport Narodowej Rady Ekonomiczno-Społecznej, to tylko wskazówka i nie ma żadnej mocy sprawczej. Rząd nie musi go brać pod uwagę, a zająć się jego omówieniem, kiedy znajdzie na to czas. Wydaje się jednak, że wkrótce, jakaś grupa parlamentarna, wywodząca z kręgów opozycyjnych, zacznie naciskać gabinet, by sprawą się zajął.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij
Ryanair atakuje na w
Varadkar będzie prz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian