Czy wzrosną zasiłki PUP?

W najbliższym czasie rząd przyjrzy się możliwości zmiany w wysokości zasiłków dla osób bezrobotnych z powodu Covid-19.

Taka zapowiedź pojawiła się w ustach premiera Micheála Martina, który stanął w obliczu wielu wniosków i apeli, a te mówią, że PUP, czyli zasiłek z tytułu pandemii, powinien wynosić wcześniejsze 350 €. Co należy podkreślić, premier chce utrzymać w mocy obecne przepisy, ale stwierdził, że jeżeli koalicja zadecyduje inaczej, gabinet, zastosuje się do tej decyzji.

Za przywróceniem zasiłku w wysokości 350 € głośno opowiada się opozycja parlamentarna, która już kilka miesięcy temu postulowała, by rząd, nie obniżał zasiłków osób, które utraciły zatrudnienie przez wprowadzenie blokady kraju. Jakby tego było mało, takie same apele zaczęły płynąć ze strony, a której premier właściwie nie powinien się tego spodziewać, więc z jego własnej partii.

Niektórzy członkowie Fianna Fáil uważają, że Pandemic Unemployment Payment, powinien pozostać na poziomie, sprzed 17 września.

Premier Martin pytany o sprawy personalne w rządzie odpowiedział, że nie obawia się Leo Varadkara, który czasami wychodzi przed szereg i zapowiada kolejne kroki gabinetu. Pomiędzy panami stosunki są bardzo dobre, powiedział premier, a i istnieje między nimi nić porozumienia. Micheál Martin przyznał, iż Leo Varadkar ma wiele pomysłów, ale po ich zaprezentowaniu, omawiane są w szerszym gronie. Premier nie boi się również, że Varadkar, odbiera mu popularność.

Bogdan Feręc

Źr: RTE Radio1

Polska-IE: Udostępnij
Irlandzka ambasador
POLICJANCI URATOWALI
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian