Czy wprowadzone zostaną nowe restrykcje?

Dzisiaj spotka się rządowa Komisja ds. Koronawirusa, która rozważy możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń związanych z walką o ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

Członkowie rządowego ciała doradczego zastanawiać się będą, jakie dodatkowe środki mogą być niezbędne, by zablokować możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, ale i przeanalizują ich wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo kraju.

Omówione zostaną również dotychczasowe metody radzenia sobie z pandemią i przedstawione zostaną na spotkaniu symulacje rozwoju epidemii dla różnych wariantów rozwoju choroby.

Z całą pewnością Komisja ds. Koronawirusa rozważać będzie możliwość nałożenia na kraj i jego mieszkańców dodatkowych ograniczeń podróżowania, ograniczenia świadczenia pracy, a także rozszerzenie zasad dystansu społecznego.

Obecnie uważa się, że są pozytywne efekty takich działań, więc ograniczeń wprowadzonych wcześniej, co oznacza, że te należy utrzymać, by wspomóc władze w walce o zakończenie pandemii koronawirusa w Irlandii.

Jeżeli ostrzejsze zasady zostaną zaproponowane do wprowadzenia, to może się okazać, iż stracimy możliwość oddalania się od domu na odległość do 2 km, czyli jedyną możliwością opuszczenia domostwa, będzie wyprawa do sklepu. Mówi się też, aby nakazać zamknięcie działających jeszcze niektórych zakładów pracy, które do tej pory funkcjonowały w ograniczonej formie, by zachować nakazowy dystans społeczny.

Dodatkowe ograniczenia z całą pewnością nie dotkną handlu i przetwórstwa spożywczego oraz sektora artykułów pierwszej potrzeby, a także dostawców prądu, wody i gazu oraz paliw grzewczych i pędnych.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Irlandia popiera blo
Irlandia przekazała
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish