Czy Waterford zablokuje uruchomienie sieci 5G?

Najnowsza technologia komórkowa 5G, od początku jej powstania budzi wiele obaw i kontrowersji, a i tworzą się grupy sprzeciwu społecznego, które nie chcą, aby wprowadzona została do powszechnego użytku.

Odrzucając twierdzenia o kontroli i nadzorze, skupić należy się na domniemanej szkodliwości, jakiej sprawcą ma być system przekazywania informacji 5G, a na tej podstawie jeden z radnych Waterford postawił na sesji Rady wniosek, o zablokowanie możliwości rozwijania tej technologii w całym hrabstwie Waterford.

Radny Joe Kelly złożył oficjalny wniosek, o zaprzestanie wdrażania technologii 5G w Waterford, a jak twierdzi, zrobił to ze względów bezpieczeństwa.

Podczas uzasadniania wniosku radny Kelly stwierdził, iż jest w posiadaniu dwóch raportów o wpływie technologii 5G na ludzi, a te są ze sobą sprzeczne, bo jeden mówi, że zagrożeń nie ma, natomiast drugi, iż takie istnieją i ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Raporty to jedno, ale zaznaczono podczas debaty w tej sprawie, że do tej pory, nie ma naukowych dowodów na szkodliwość systemu komórkowego 5G, jak i nie ma takich dowodów w kwestii braku szkodliwości.

We wniosku radny Kelly żąda, aby Rada Hrabstwa Waterford oraz Rada Miasta Waterford, wydały decyzje o wstrzymaniu rozwoju technologii 5G na tym terenie, do czasu otrzymania szczegółowych naukowych opracowań w tej kwestii, czyli wpływie 5G na człowieka.

Co ciekawe, to nie pierwszy taki wniosek w Irlandii, bo tych w ostatnim miesiącu pojawiło się więcej i będą one omawiane w najbliższych dniach, a mogą doprowadzić do wstrzymania prac związanych z rozwojem sieci 5G w Irlandii. Jednocześnie we wnioskach wzywa się organ nadzorujący rozwój technologii 5G, czyli ComReg, do wstrzymania wydawania pozwoleń na budowę sieci 5G, do chwili otrzymania prawdziwych i potwierdzonych danych o wpływie tej technologii na człowieka.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij...
Rozluźnienie i mamy
Zbliża się upalna
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish