Czy Warszawa dodatkowo opodatkuje Polaków w Irlandii?

Ulga abolicyjna ma zostać zlikwidowana 1 stycznia 2021 roku, co oznacza, że projekt ustawy , jest już bardzo zaawansowany i wkrótce będzie przesłany do Sejmu, a po zatwierdzeniu go przez Radę Ministrów.

Zmian podatkowych ciąg dalszy, a co ważne, nie będą one dobre, nawet dla osób pracujących poza granicami Polski. Jak można przeczytać w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, 4 września 2020 r. pojawiła się informacja o przygotowywanym przez MF projekcie ustawy o zmianie m.in. ustawy o PIT i CIT. Planowane jest, aby spółki komandytowe płaciły CIT, a więcej podatników mogło korzystać z rozliczania się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wśród założeń planowana jest również likwidacja ulgi abolicyjnej. Działanie to uderzy głównie osoby pracujące w m.in. Wielkiej Brytanii, Austrii, USA, Rosji, ale nie tylko w nie.

W projekcie znalazł  się zapis o treści „jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)”. Zapis ten wskazuje, że Rząd planuje zlikwidować ulgę abolicyjną. Równocześnie Ministerstwo Finansów nie wskazuje przyczyn likwidacji ulgi abolicyjnej.

Co do zasady ulga abolicyjna ma zastosowanie do przychodów z tytułu:

– umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego;
– działalności wykonywanej osobiście;
– działalności gospodarczej;
– z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Mimo że w projekcie planowana jest likwidacja ulgi abolicyjnej, MF nie wskazało jej przyczyn. Takie działanie wpłynie jednak na rezydentów podatkowych pracujących za granicą. Obecnie, pracując za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, uzyskując tylko tam dochód, osoba zapłaci podatek dochodowy tylko w UK. Zatem w Polsce nie musi już płacić podatku z tytułu dochodów osiąganych w Wielkiej Brytanii. Likwidacja ulgi abolicyjnej spowoduje, że taka osoba będzie musiała zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce, a tym zapłaconym w Wielkiej Brytanii. Ponadto może wpłynąć na zwiększenie zobowiązań podatkowych osób pracujących za granicą, które nadal pozostają polskimi rezydentami podatkowymi. Finalnie likwidacja ulgi abolicyjnej może spowodować, że ci podatnicy będą musieli dopłacić różnicę między podatkiem zapłaconym za granicą.

Za opracowanie projektu zmian odpowiedzialny jest wiceminister finansów Jan Sarnowski. Zakładane zmiany mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca września tego roku. Likwidacja ulgi abolicyjnej na nastąpić od 1 stycznia 2021 r.

*

W tej sprawie poprosiłem redakcję Radia Wnet w Warszawie, aby poprosiła o więcej informacji, a te, o ile uzyska, przedstawione zostaną w piątkowym wydaniu “Studia Dublin”, które zwyczajowo rozpoczyna się o godzinie 8:10 czasu irlandzkiego. Audycji można słuchać za pośrednictwem internetu.

Aktualizacja 15:28: Jak dowiadujemy się naszymi szybkimi portalowo-radiowymi łączami, zmiany w ustawie, w żaden sposób nie będą wpływać na kraje, które podpisały z Polską umowę o podwójnym opodatkowaniu. Z tego wynika, że Irlandia jest bezpieczna i nie będziemy płacić podatków Polsce.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Money.pl/PoradnikPrzedsiębiorcy.pl/PAP

Polska-IE: Udostępnij