Czy to koronawirusowe fałszerstwo, czy pomyłka w obliczeniach?

Raport Health Information and Quality Authority (HIQA) sugeruje, że ogólna ilość zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, może być nieco przesadzona.

W raporcie stwierdzono, że liczba zgonów z nadwyżki w tym okresie była mniejsza niż liczba zgonów związanych z koronawirusem, co może być podstawą do twierdzenia, że w Irlandii, nie było 1738 zgonów zakwalifikowanych, jako koronawirusowe. W raporcie Health Information and Quality Authority stwierdzono także, iż Covid-19 spowodował 13-procentowy wzrost liczby zgonów w Irlandii między 11 marca a 16 czerwca.

To jednak oznacza, że w okresie pandemii w Irlandii zmarło o 1200 osób więcej, niż wskazuje to średnia wieloletnia, ale pokazuje jednak, iż nie wszystkie zgony kwalifikowane, jako pochodne koronawirusa, muszą odpowiadać dokumentacji medycznej. W opracowaniu HIQA mówi się, że część przypadków mogła być błędnie zakwalifikowana, co podniosło ogólną liczbę przypadków śmiertelnych w Irlandii.

Obecnie prowadzony jest szczegółowy przegląd wszystkich zanotowanych w okresie irlandzkiej pandemii przypadków śmiertelnych, których bezpośrednią lub pośrednią przyczyną miał być wirus SARS-CoV-2, a szczegółowa analiza w tej sprawie, ma być gotowa za około miesiąc i trafi następnie do Komisji Oireachtas ds. Covid-19.

Bogdan Feręc

Źr: HIQA

Polska-IE: Udostępnij...
Podróżni nie zobac
Garda rusza kontrolo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish