Czy rząd przedłuży okres zakazu eksmisji?

W tym tygodniu dojdzie do spotkania organizacji pozarządowych z gabinetem Leo Varadkara, a omawiana będzie kwestia przedłużenia zasad, jakie na okres do końca czerwca wprowadzone zostały w kwestiach mieszkaniowych.

Już w ubiegłym tygodniu organizacja Threshold apelowała do ministra budownictwa, aby wydłużył okres obowiązywania przepisów o zakazie eksmisji i podwyższaniu czynszów, a dołączyły do tej organizacji pomagającej najemcom inne ciała, które także działają na ich rzecz. Podobnego zdania są też politycy opozycji, którzy wyrazili swój pogląd i zażądali od rządu, by okres zakazu eksmisji oraz podnoszenia czynszów utrzymano do końca roku, co spotkało się z zapowiedzią przeglądu przepisów i zajęcia się sprawą.

Jak widać, rząd Leo Varadkara raczej przychylnym okiem spojrzał na te propozycje i zaprosił na spotkanie organizacje pozarządowe, by z nimi omówić możliwości pomocy najemcom, ale i rozwiązać inną naglącą kwestię.

O ile możemy się spodziewać, że okres zakazu eksmisji zostanie wydłużony, to takie działanie nie jest już pewne w kwestii podnoszenia czynszów, a i należy podjąć działania w zakresie tworzących się zaległości czynszowych.

W kraju zgłaszane są do stowarzyszeń zrzeszających właścicieli domów i mieszkań przypadki zaprzestania wnoszenia opłat za wynajmowane lokale mieszkalne, a właściciele domów dodają, że takich zachowań jest coraz więcej i obawiają się, iż będą mieli problemy z odzyskaniem należności.

Niestety obecnie właściwie nie ma żadnej możliwości nacisku na osoby, które zaprzestały opłacania czynszu, a zaległości sięgają w niektórych przypadkach kilku tygodni. Landlordowie są przekonani, że nie dzieje się tak wyłącznie z powodu koronawirusa, bo doskonale wiedzą o zasiłkach swoich najemców, czyli ci mają źródło dochodu, chociaż niezbyt wysokie.

Część właścicieli domów nie wyklucza, że tuż po zdjęciu zakazu eksmisji, zażąda od swoich najemców natychmiastowej wypłaty zaległości czynszowych, a w przypadku odmowy, rozwiąże umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.

Bogdan Feręc

Źr: Threshold/Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Zmieniają się prio
Zasady i zalecenia w
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish