Czy pracodawcy wymagać będą szczepień?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest, zminimalizowanie zagrożeń i ryzyka w pracy, co może stać się podstawą, do wymagania przez właścicieli firm, okazania dokumentu potwierdzającego szczepienie.

Pracodawcy, nie będą mogli jednak nalegać, grozić zwolnieniem i stawiać zatrudnionym ultimatum, bo jest to sprzeczne z obowiązującym kodeksem pracy w Irlandii, a mówi o tym ustawa o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w pracy z 2005 roku. W tym przypadku – pracodawca, będzie musiał przeanalizować wszystkie przepisy, działać rozsądnie, odpowiedzialnie i w granicach prawa, aby podejmowane przez niego decyzje, charakteryzowały się zgodnością z przepisami.

Pojawi się w takim przypadku przynajmniej kilka problemów, gdyż osoba zatrudniająca pracowników, zobowiązana jest do zidentyfikowania zagrożeń zdrowotnych, a także bezpieczeństwa w miejscu pracy i podjęcia działań, w celu usunięcia lub zminimalizowania zagrożeń, więc powstaje pewnego rodzaju sprzeczność. Z jednej strony, aby uniknąć przekazywania wirusa, prawo każe zadbać o swoiste wymaganie od pracownika poddania się zaszczepieniu, ale z drugiej strony, uniemożliwia takie postępowanie, więc pracodawca, nie ma obecnie żadnej możliwości, by wymagać od swoich pracowników, żeby się szczepili.

Tu jednak spotkamy się z jeszcze jednym brakiem precyzji prawa pracy, bo pracownik, ma obowiązek przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a jednocześnie, do przestrzegania wewnętrznego regulaminu firmy. Co za tym idzie, jeżeli w przepisach wewnętrznych znajdzie się zapis o konieczności zaszczepienia przeciwko Covid-19, to teoretycznie, wszystko będzie zgodne z prawem, a pracodawca, może wymagać zastosowania się do regulaminu firmy. Niestety, właściciel firmy, nadal nie może wymagać przedstawienia potwierdzenia wykonania szczepienia, bo zabrania mu tego ustawa o zdrowiu i dobrostanie z 2005 roku.

Polityka wewnętrzna firmy może iść też w innym kierunku, bo pracodawca, może zezwolić na powrót do pracy osobom zaszczepionym, natomiast tych oczekujących na szczepienia lub tym, którzy się wahają, nakazać pracę zdalną, o ile jest to możliwe. W inny przypadku – jedynym wyjściem będzie, by chronić innych pracowników, tak przeorganizować pracę w firmie, aby spełnione były warunki bezpieczeństwa zdrowotnego w zakładzie pracy. Może być też tak, że pracodawca, wymuszać będzie zwiększenie dystansu społecznego w firmie, zwiększy nacisk na higienę, a nawet nakaże używanie środków PPE, bo to, wolno zrobić nawet teraz.

W związku z tym można uznać, że o ile powoli, ale zaczynamy widzieć koniec pandemii, to może ona wytworzyć kolejne problemy, a tymi, zająć będzie musiał się rząd i uregulować kwestie pracownicze w zakresie covidowych szczepień.

Co wymyślą? Zobaczymy.

Bogdan Feręc

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Stena Line zwiększa
Można już jeść r
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian