Czy możliwa jest konsolidacja partii politycznych?

Wg byłego premiera z Fianna Fáil Bertiego Aherna tak, a pierwszy krok w tej sprawie został już postawiony, więc chodzi tu o koalicję rządzącą.

Bertie Ahern jest przekonany, iż w przyszłości, może dojść do pełnego zjednoczenia pomiędzy Fianna Fáil a Fine Gael, co całkowicie zmieni układ sił na irlandzkiej scenie politycznej, a jednocześnie doprowadzi do dalszego jednoczenia sił politycznych. W słowach byłego premiera słychać nutę nadziei, a powiedział, że w ostatnich latach, widać było zacieśnienie współpracy niegdysiejszych wrogów politycznych, co może dać podstawę do twierdzeń, że po niemal 100 latach naprzemiennych rządów, Fianna Fáil i Fine Gael staną się jednym ugrupowaniem.

Bertie Ahern zaznaczał, iż w wielu kwestiach oba ugrupowania mają dokładnie takie same poglądy, a różnice są do przejścia, gdyż nie są na tyle głębokie, by utrudniały pełne porozumienie.

Po zjednoczeniu, o ile kiedyś nastąpi, FF i FG miałyby ogromną siłę, więc również wtedy raczej byłyby siłą przewodnią, a i trudniej będzie im zagrozić, jak dzieje się to obecnie. Wg Aherna zagrożenie dla Fianny i Fine Gael przyszło z nieoczekiwanej strony, ale sukces wyborczy Sinn Féin jasno pokazał, że na to ugrupowanie należy zwracać baczną uwagę, bo już wkrótce, może przejąć władzę w kraju, a wtedy skutecznie odsunie od rządzenia i FF i FG.

*

Ciekawe… A może w ciekawą stronę idzie myśl byłego premiera, bo nie mówi on jednoznacznie o pracy na rzecz społeczeństwa, a jedyny sposób utrzymania duopolu władzy widzi właśnie w zjednoczeniu, czyli w połączeniu elektoratów, co ma być w przyszłości rozwiązaniem na dalsze sprawowanie rządów. Idąc za ciosem, można też popatrzeć na drugą stronę sceny politycznej i np. pod skrzydłami Sinn Féin zjednoczą się ugrupowania lewicowe i centrum, a wtedy, nie można mówić o całkowitej pewności i utrzymaniu władzy, bo w ocenie wyborców, wcale nie są ważne polityczne alianse, a coś całkiem innego, więc np. jakość stanowionego prawa.

Bogdan Feręc

Źr: The Times/Extra.ie

Polska-IE: Udostępnij
Rząd przygotowuje k
Poseł chce kontrolo