Czy irlandzkie banki i ich zarządy prowadziły działalność przestępczą?

Poseł Sinn Féin skierował wniosek o zbadanie sprawy możliwego popełnienia przestępstwa, do którego miało dojść za sprawą prowadzenia działalności bankowej.

Podejrzenie o potencjalnej przestępczej działalności banków, zgłosił do An Garda Síochána poseł Pearse Doherty, a sprawa dotyczy skandalu związanego z kredytami hipotecznymi i nazywana jest popularnie „Tracker Mortgage Scandal”.

Rzecznik Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty wezwał jednocześnie ministra finansów do opublikowania przepisów, które pociągnęłyby wyższych rangą urzędników bankowych do odpowiedzialności za popełnione i udowodnione nadużycia finansowe. Ustawodawstwo, którego przyjęcia domagał się od 2017 roku Bank Centralny, pojawiło się po tym, jak dyrektor generalny Derville Rowland potwierdził w Komisji Finansów, że Bank Centralny zgłosił do An Garda Síochána podejrzenie przestępczej działalności w wyniku skandalu „Tracker Mortgage”.

Poseł Doherty stwierdza:– W wyniku śledztwa hipotecznego „Tracker” banki zmuszone zostały do zapłacenia ponad 1 miliarda euro, które niesłusznie odebrały ponad 40 000 klientom i rodzinom, w tym wypłacenia odszkodowania za szkody, straty i zniszczenia, które spowodowały. Tylko w zeszłym miesiącu KBC Bank został ukarany grzywną w wysokości 18,3 mln euro za naruszenia, które miały miejsce nawet podczas śledztwa hipotecznego „Tracker”. Te naruszenia dotknęły ponad 3700 kredytobiorców i doprowadziły do ​​utraty 66 nieruchomości i 11 domów rodzinnych. Według słów Banku Centralnego, działania te <<spowodowały niemożliwe do uniknięcia i trwałe szkody u dotkniętych nimi klientów>>. 100 rodzin straciło domy w wyniku skandalu „Tracker Mortgage”, a tysiące innych poniosło straty finansowe. Na posiedzeniu Komisji Finansów dyrektor generalny Derville Rowland potwierdził, że Bank Centralny zgłosił do An Garda Síochána podejrzenie przestępczej działalności banków w wyniku skandalu „Tracker Mortgage”. To dobra wiadomość. Potrzebujemy czegoś więcej niż grzywny wobec tych instytucji, potrzebujemy rozliczenia czynów i osób. Od lat Sinn Féin nawołuje do wprowadzenia przepisów, które zapewniłyby indywidualną odpowiedzialność na wyższych szczeblach w naszych bankach. Bank Centralny sam powiedział, że brak odpowiedzialności jest głównym czynnikiem powodującym niewłaściwe postępowanie w naszych bankach. Od 2017 roku Bank Centralny wzywał Departament Finansów do przedstawienia nowych przepisów, które zwiększyłyby odpowiedzialność starszych bankierów. Trzy lata później minister finansów nie przedstawił tej ustawy. To nie wystarczy. Muszą to zrobić teraz w trybie pilnym.

Jednocześnie zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa przez zarządy banków, złożył w An Garda Síochána poseł Pearse Doherty.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Sądny dzień handlu
Szczepionka na Covid
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian