Czy Irlandię stać na darmową opiekę GP dla wszystkich?

Departament ds. Wydatków Publicznych i Reform dokonał głębokiej analizy kosztów, jakie należy ponieść, aby każdy mieszkaniec Irlandii, mógł korzystać z bezpłatnej opieki lekarza rodzinnego.

Jak się okazuje, koszt będzie wysoki, ale w skali kraju, a i mając na względzie inne wydatki, jakie ponoszone są na mniej istotne zagadnienia naszego życia, kwota wydaje się do przyjęcia, nawet przez rząd. Obecnie, wydatki na lekarzy GP, którzy przyjmują część pacjentów bez pobierania opłaty, sięgają rocznie ok. 300 milionów euro i dotyczy to prawie połowy pacjentów. W przypadku, kiedy podstawowa opieka lekarska rozszerzona zostanie na wszystkich mieszkańców kraju, koszt, z jakim liczyć się musi budżet, wyniesie nieco ponad 630 mln €.

Co ważne, każdego roku, od 57,5% pacjentów, którzy nie mogą korzystać z darmowej opieki medycznej lekarzy GP i nie mają Medical Card, do kieszeni internistów wpływa od 200 do 220 milionów euro.

Departament Wydatków i Reform spodziewa się również, że wprowadzenie darmowej opieki lekarskiej w przypadku lekarzy rodzinnych, zwiększy ilość pacjentów o 20%, a w pierwszym okresie i w czasie z podwyższoną zachorowalnością, nawet o 40%. Niestety, wiąże się to z wydajnością gabinetów GP, a o ile system miałby zostać wprowadzony, w kraju, zwiększyć powinno się na początek, ilość przychodni i gabinetów lekarskich GP. Departament szacuje, że koszt uwolnienia pacjentów od płacenia za wizyty w gabinetach lekarskich, to dodatkowe obciążenie Skarbu Państwa i będzie to kwota od 240 do 308 milionów euro.

Co ważne, zmiana modelu leczenia w Irlandii, przyczyni się też do zmian zachowań samych pacjentów, bo ci, nie będą już trafiać po poradę do szpitali, a prawdziwa podstawowa opieka lekarska, przeniesiona zostanie do gabinetów lekarzy GP.

*

Departament w swojej analizie widzi pewne zagrożenia, gównie finansowe i w braku odpowiedniej ilości lekarzy GP, ale jakby nie zauważał, że koszty, wcale nie muszą wzrosnąć o przewidywane kwoty. O ile nad wieloma pacjentami, którymi obecnie zajmują się szpitale, opiekę medyczną przejmą lekarze GP, to pieniądze zamiast do lecznictwa zamkniętego powędrują do gabinetów lekarskich. To z kolei, nie da oszczędności, ale nie będzie musiało oznaczać też ogromnego wzrostu wydatków. Co istotne, przeniesienie obowiązku leczenia pacjentów na lekarzy GP, może przynieść też dodatkowe korzyści, tym razem państwu, bo zmniejszyć się powinna ilość dni chorobowych. Każdy lekarz rodzinny, który opiekuje się przypisaną mu grupą pacjentów, zna ich bolączki oraz przypadłości, a i może ocenić, czy pacjent jest symulantem, czy nie.

Jakby jednak na to nie patrzeć, pomysł całkiem przyjemny, bo darmowa wizyta u lekarza rodzinnego, to duży postęp w podejściu do systemu leczenia w Irlandii.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Polska-IE: Udostępnij
Dublińskie lotnisko
Czynsze spadną o pr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian