Czy Irlandia zostanie ukarana wysoką grzywną?

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała raport, a w tym wskazuje, iż surowe ścieki, wciąż trafiają do irlandzkich rzek, a tą drogą do wód okalających wyspę.

Raport może być też podstawą do nałożenia na Irlandię wysokiej kary, a tę może zastosować wobec wyspy Unia Europejska. Podstawą do tego będzie dyrektywa, a ta mówi, że do 2005 roku, wszystkie kraje unijne, miały zapewnić, iż wszelkie ścieki dużych miast, przechodzić będą proces oczyszczania. W Irlandii to akurat się nie udało i 19 miast w kraju, wciąż nie ma odpowiednich oczyszczalni, by wszystkie produkowane przez mieszańców nieczystości, poddawane były bodaj wstępnemu oczyszczeniu.

Wymienione w raporcie 19 ośrodków miejskich, narusza od 2005 roku przepisy Unii Europejskiej, a i jakość wód, jest tam niska, czyli nie spełniają narzuconych norm.

Głównymi trucicielami irlandzkich wód, są obecnie Dublin oraz Cork, a następne w kolejności to Arklow, Wicklow i Shannon. Innymi są nieco mniejsze miasta, chociaż także objęte unijną dyrektywą o obowiązku oczyszczania ścieków domowych i przemysłowych.

Jeżeli w kraju nie podejmie się natychmiastowych działań, co będzie wskazówką dla Unii Europejskiej, iż Irlandia stara się zmienić sytuację, chociaż występują opóźnienia, może to doprowadzić do nałożenia na wyspę wielomilionowych kar, powiedział starszy inspektor w EPA Noel Byrne.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian