Czy będziemy mogli głosować na prezydenta?

Sprawa zaczyna być niepokojąca, bo o ile polski MSZ ma czas do jutra, aby przesłać wytyczne placówkom dyplomatycznym na świecie w sprawie organizacji wyborów prezydenckich 2020, to nie ma obecnie realnych przesłanek, że zrobi to w przewidzianym ustawą terminie.

Jeżeli decyzja MSZ-u będzie spóźniona, to może się okazać, że konsulaty i placówki dyplomatycznie, nie zdążą przygotować się do przeprowadzenia wyborów w krajach, w których działają, więc również w Irlandii. Do tej pory nie jest jasne, w jaki sposób wybory prezydenckie 2020 przeprowadzone będą w Irlandii, bo tego nie wie nawet konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie Pan Grzegorz Sala.

Podczas rozmowy telefonicznej z konsulem Salą otrzymałem informację, iż placówka w Dublinie, przesłała do MSZ-u informacje o stanie koronawirusowym wyspy, co miało być odpowiedzią na pytanie: Czy w Irlandii i w jaki sposób można przeprowadzić akt wyborczy, który dotyczy wyboru prezydenta RP?

O ile sama informacja z całą pewnością była ze wszech miar ścisła, a i pomogła w ocenie sytuacji na wyspie, to nadal czekamy na informację, kiedy i w jakiej formule przeprowadzone będzie głosowanie w Irlandii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie z dosyć dużą powagą podchodzi do zapytań Polaków z różnych stron świata i reaguje na bieżąco na sugestie.

Prawdą jest, iż na stronach polskiego MSZ-u, znajduje się projekt rozporządzenia ministra Jacka Czaputowicza, który zakłada utworzenie 103 obwodów głosowania poza granicami RP, ale jest to o połowę mniej obwodów, niż było 5 lat temu.

Zgodnie z danymi z 16.04.2020 roku, w państwach o znaczącej liczbie Polaków przebywających tam w ramach imigracji zarobkowej i stałej, na organizację wyborów prezydenckich w drodze głosowania osobistego nie wyraziły zgody: USA, Kanada, Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg i Niemcy, natomiast Szwajcarię, Włochy, Maltę, RPA, Serbię, Irlandię i Nową Zelandię, uznano za kraje, które udzieliły niejednoznacznych odpowiedzi lub odpowiedź jest oczekiwana.

W tej sprawie wypowiedział się też konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Piotr Uziębło, który powiedział, że nie wie, w jaki sposób rząd chce przeprowadzić wybory za granicą, skoro zmniejszył znacząco ilość obwodów głosowania dla Polonii, więc bardzo duża ilość Polaków, nie będzie mogła wziąć udziału w głosowaniu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

MSZ utrzymuje, że jego szef, wyda odpowiednie rozporządzenia o utworzeniu obwodów głosowania poza granicami Polski w terminie.

Bogdan Feręc

Źr: MSZ/Konsulat RP – Dublin

Polska-IE: Udostępnij...
Będą wodzić na po
Prezydent dziękuje
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish