Czarny scenariusz zaczyna się realizować

Niedawno mówiliśmy o tym w sferze przypuszczeń, ale teraz jest to już pewne i Republika Irlandii, otrzymała właśnie sygnał, że problemy z brexitem, nie skończyły się wraz z wyjściem Brytyjczyków z UE i podpisaniem umowy wyjściowej.

Kiedy w „Studiu Dublin” Radia Wnet powiedzieliśmy o możliwości przeprowadzenia rewizji umowy wyjściowej i protokołu irlandzkiego, było to w trybie przypuszczającym, chociaż wskazywaliśmy z redaktorem Wybranowskim, że takie prawdopodobieństwo jest wysokie. Określono nasze słowa, jako „czarne wizje”, nawiasem mówiąc, kolejne, ale to ponownie my, a nie kto inny, mieliśmy rację.

Nowy szef Demokratycznej Partii Unionistów Edwin Poots zapowiedział, że priorytetem kierowanego przez niego ugrupowania, stało się usunięcie protokołu irlandzkiego, a to oznacza, że zmienić się może także umowa brexitowa. Obecnie Poots stał się zagorzałym przeciwnikiem protokołu irlandzkiego, a co zaznaczył, będzie w tej sprawie rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Jonsonem i premierem Republiki Irlandii Micheálem Martinem.

Już pierwsze miesiące urzędowania mają pokazywać, w jakim kierunku zmierzać ma Demokratyczna Partia Unionistów, a to z kolei, może wytworzyć wiele problemów na samej wyspie, więc, co jeszcze jest moją wizją, granica w jej ramach. To spowodowane może zostać przez odrzucenie protokołu irlandzkiego, co z kolei zmieniać będzie brzmienie umowy brexitowej, więc o ile zmniejszą się niedogodności w ramach wymiany towarowej pomiędzy Irlandią Północną a Wielką Brytanią, to takie powstaną pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Lider DUP dał sobie 90 dni na rozwiązanie niekorzystnych, jak uważa, rozwiązań handlowych, więc wchodzimy właśnie w bardzo ważny dla gospodarki całej wyspy okres.

Co ważne, nowy szef Demokratycznej Partii Unionistów, odmawia spotkań w radzie Północ-Południe, która reguluje stosunki pomiędzy Irlandią Północną a Republiką i tak ma się dziać, do chwili rozwiązania ustaleń handlowych zawartych w protokole irlandzkim.

Słowa Edwina Pootsa stają w sprzeczności z deklaracjami współrządzącej w Irlandii Północnej Sinn Féin, która ma całkiem inny pomysł na działania gospodarcze na Północy, więc rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków handlowych z Republiką. Różnice, które do niedawna tonowano na innych niż ekonomicznych polach, także właśnie się ujawniły i trudna koalicja, wpłynęła właśnie na obszar podwodnych raf, a te, mogą, ale nie muszą, doprowadzić do rozwiązania koalicji i upadku obecnego rządu. Takie wydarzenie doprowadzi natomiast do przyspieszonych wyborów lub stagnacji, którą obserwowaliśmy wcześniej, kiedy Stormont, nie mógł wyłonić gabinetu.

To może być niedaleka przyszłość… Przyszłość, która będzie wpływać na Republikę Irlandii.

Bogdan Feręc

Źr: RTE/Radio Wnet

Polska-IE: Udostępnij
Irlandia przebuduje
Sklepy stają otwore
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian