Covidowy kryzys i bezrobocie mogą być długotrwałe. Rząd musi działać natychmiast

Ekonomiści są przekonani, że covidowy kryzys światowy, wywoła kilka nieprzyjemnych zjawisk, a te przyczynią się do wytworzenia długotrwałego bezrobocia.

W Irlandii Central Statistics Office opublikował właśnie dane o gospodarce, a z tych wynika, że pandemia miała na Irlandię niszczycielski wpływ, a co za tym idzie, wywołała zjawisko bezrobocia, które nie zostanie pokonane, jeżeli rząd w Dublinie, nie przyjmie ukierunkowanej polityki jego zwalczania. Wg CSO zatrudnienie w Irlandii spadło w siedmiu na czternaście sektorów gospodarki, co miało miejsce w II kwartale tego roku. Największe straty z powodu zamknięcia kraju poniosły branże: hotelarska i gastronomiczna, które generowały najwięcej miejsc pracy, a także w handel detaliczny.

Ostatnie dane wskazują, że pandemiczne bezrobocie spada, ale dzieje się to bardzo wolno, więc w czerwcu było na poziomie 23,1%, natomiast w lipcu 16,7%. To jednak bardzo dużo, a i nie można teraz powiedzieć z całą pewnością, że zbliży się na koniec roku do zapowiadanego przez rząd 10%, bo bez pracy, pozostaje obecnie większość, która pracowała w hotelarstwie oraz gastronomii. Nie jest lepiej w zakresie bezrobocia „Live Register”, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem i w lipcu już 5,1% osób pozostawało bez zatrudnienia.

Spadek zatrudnienia widać też w sektorze mieszkaniowym oraz w budownictwie, o czym powiedział ekonomista Jim Powers, który jest przekonany, że problemy kraju, będą długotrwałe, a wysoki poziom bezrobocia, utrzymywać się będzie przez dłuższy czas.

Ekonomista Jim Power:

– Pandemia bezrobocia i wsparcie płacowe ma potrwać do następnej wiosny, a liczba młodych ludzi, którzy mogą popaść w długotrwałe bezrobocie, będzie do tego czasu kwestią, którą należy zając się pilnie. Po przezwyciężeniu pierwszych problemów będziemy potrzebować poważnego podejścia politycznego, aby rozwiązać problem nierówności, a niezbędne jest podniesienie poziomu umiejętności i położenie dużego nacisku na przyuczanie do zawodu w celu profesjonalizacji nisko płatnych miejsc pracy w sektorze usług.

Podobne zdanie ma główny ekonomista KBC Banku Austin Hughes, a ten powiedział:

– Ważne jest, aby uzyskać właściwe reakcje polityczne, aby mieć pewność, że drastyczny krótkoterminowy wpływ nie przyniesie długofalowych skutków dla gospodarki. Polityka w tym zakresie, wymagać będzie określonych środków dla sektorów dotkniętych kryzysem i to jeszcze przed październikowym ogłoszeniem budżetu, aby zapewnić gotowość do działania i to przed świętami Bożego Narodzenia. 

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

Polska-IE: Udostępnij
Lotniskowe testy na
90. urodziny Seana C