Covid-19: Rada zatwierdza 87,4 mld EUR wsparcia w ramach instrumentu SURE

Dziś Rada zatwierdziła unijną pomoc finansową dla 16 państw członkowskich w formie pożyczek w wysokości 87,4 mld EUR w ramach SURE – unijnego instrumentu tymczasowego mającego zmniejszać zagrożenie bezrobociem podczas kryzysu spowodowanego Covid-19.

Dzięki temu wsparciu łatwiej będzie państwom członkowskim pokryć znacznie zwiększone wydatki publiczne poniesione od 1 lutego 2020 r. w związku z wprowadzeniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków dla pracowników, w tym dla osób samozatrudnionych, a także z zastosowaniem środków ochrony zdrowia w reakcji na pandemię. SURE to jedno z trzech zabezpieczeń o wartości do 540 mld EUR na rzecz ochrony pracowników, firm i państw członkowskich; zabezpieczenia zostały uzgodnione przez Eurogrupę 9 kwietnia 2020 r., a następnie zatwierdzone przez unijnych przywódców.

Olaf Scholz, niemiecki minister finansów i wicekanclerz

SURE jest ważnym elementem naszej odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania spowodowane kryzysem koronawirusowym. Duże zainteresowanie instrumentem ze strony państw członkowskich świadczy o jego znaczeniu i prawdziwej wartości dodanej dla pracowników i przedsiębiorstw. Skorzystają z niego miliony pracowników w całej UE. To jasno dowodzi, że Europa jest silniejsza, gdy działamy razem.Olaf Scholz, niemiecki minister finansów i wicekanclerz

Wsparcie finansowe w ramach SURE zostanie rozdzielone następująco:

 • Belgia – 7,8 mld EUR
 • Bułgaria – 511 mln EUR
 • Chorwacja – 1 mld EUR
 • Cypr – 479 mln EUR
 • Czechy – 2 mld EUR
 • Grecja – 2,7 mld EUR
 • Włochy – 27,4 mld EUR
 • Łotwa – 193 mln EUR
 • Litwa – 602 mln EUR
 • Malta– 244 mln EUR
 • Polska – 11,2 mld EUR
 • Portugalia – 5,9 mld EUR
 • Rumunia – 4,1 mld EUR
 • Słowacja – 631 mln EUR
 • Słowenia – 1,1 mld EUR
 • Hiszpania – 21,3 mld EUR.

Inne państwa członkowskie nadal mogą wnieść o pomoc finansową. W ramach tego unijnego instrumentu może zostać przekazane do 100 mld euro.

Pożyczki w ramach SURE są wspierane z budżetu UE oraz przez gwarancje państw członkowskich zgodne z ich udziałem w dochodzie narodowym brutto Unii na łączną kwotę 25 mld EUR.

Umowy gwarancyjne z Komisją zostały sfinalizowane.

Co dalej?

Komisja będzie teraz w imieniu UE pozyskiwać środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych i udostępniać je jako pożyczki wzajemne państwom członkowskim, które się zwróciły o pomoc.

Rada Unii Europejskiej

Polska-IE: Udostępnij
Wywiad: Demokracja t
Revenue: Podatki za
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian