Covid-19: Rada przyjmuje tymczasowe wsparcie zmniejszające ryzyko bezrobocia (SURE)

Infografika: reakcja kryzysowa na pandemię Covid-19: co robi UE.
Cała infografika>>>

W ramach nadzwyczajnego pakietu wsparcia, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii Covid-19, UE stworzyła tymczasowy instrument pomagający pracownikom utrzymać miejsca pracy.

Rada przyjęła dziś SURE: tymczasowy program przewidujący udzielanie państwom członkowskim na korzystnych warunkach pożyczek o wartości sięgającej 100 mld EUR. Dzięki instrumentowi państwa członkowskie będą mogły zwracać się o unijną pomoc finansową na pokrycie krajowych wydatków publicznych w związku z ich nagłym i poważnym wzrostem. Dofinansowanie obejmie wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. m.in. na krajowe mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, także dla osób samozatrudnionych, oraz na niektóre środki chroniące zdrowie w okresie pandemii, zwłaszcza w miejscach pracy.

SURE to jedno z trzech zabezpieczeń o wartości 540 mld EUR na rzecz miejsc pracy i pracowników, firm i państw członkowskich uzgodnione przez Eurogrupę 9 kwietnia 2020 r. Przywódcy UE zatwierdzili to uzgodnienie 23 kwietnia i poprosili, by pakiet był gotowy do 1 czerwca 2020 r.

Zdravko Marić, chorwacki wicepremier i minister finansów

Pandemia Covid-19 to wyjątkowe wyzwanie dla Europy: może odebrać życie lub środki utrzymania wielu osobom. Nie tylko wpływa na zdrowie publiczne, lecz także ma potężne skutki gospodarcze i społeczne. W efekcie wiele przedsiębiorstw musi polegać na wsparciu państwa, aby nie zwalniać pracowników. SURE będzie kluczowym zabezpieczeniem chroniącym miejsca pracy i pracowników. Zapewni państwom członkowskim niezbędne środki, z których będą finansować przeciwdziałanie bezrobociu i utracie dochodów oraz działania prozdrowotne.

Aby warunki udzielania państwom członkowskim pomocy finansowej były korzystne, Komisja w imieniu UE będzie gromadzić fundusze na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Pożyczki w ramach SURE będą wspierane przez budżet UE oraz gwarancje państw członkowskich odpowiadające ich udziałowi w dochodzie narodowym brutto Unii. Łączna kwota gwarancji wyniesie 25 mld EUR.

Choć z instrumentu będą mogły korzystać wszystkie państwa członkowskie, jest to zabezpieczenie szczególnie istotne dla gospodarek najbardziej dotkniętych kryzysem. Jeśli chodzi o stronę formalną, pomoc finansowa będzie udzielana decyzją Rady przyjmowaną na wniosek Komisji.

SURE zacznie funkcjonować, jak tylko wszystkie państwa członkowskie zapewnią swoje gwarancje. Będzie działać do 31 grudnia 2022 r. Jeżeli poważne zakłócenia gospodarcze spowodowane pandemią będą się utrzymywać, Rada na wniosek Komisji będzie mogła decydować o przedłużeniu dostępności instrumentu – za każdym razem o kolejne 6 miesięcy.

Rada Europejska

Polska-IE: Udostępnij...
Midlands Polish Comm
„Jak dotąd wszyst
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish