Covid-19 będzie chorobą zawodową?

Sinn Féin wystąpiło z kolejną inicjatywą ustawodawczą, a teraz chcą, aby Covid-19, stał się chorobą zawodową i jako taka, wpisana została na listę przypadłości nabytych podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Posłanka Louise O’Reilly wzywa niższą izbę irlandzkiego parlamentu do wsparcia propozycji ustawy proponowanej przez Sinn Féin, w uczynieniu Covid-19 chorobą zawodową podlegającą obowiązkowi zgłoszenia. Rzecznik Sinn Féin ds. przedsiębiorstw, handlu, zatrudnienia i praw pracowników Louise O’Reilly, wezwała wszystkie ugrupowania, ale i związki zawodowe do poparcia jej projektu ustawy, zgodnie z którą wybuch epidemii Covid-19 w miejscu pracy należy zgłaszać Urzędowi ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Powiedziała, że ​​proaktywne powiadamianie i obserwowanie Covid-19 jest kluczem do zapewnienia, że ​​nie skończymy z klastrami wirusa w miejscach pracy, jak to miało miejsce w niektórych zakładach w okresie blokady.

Louise O’Reilly powiedziała:

– Ogniska Covid-19 w miejscu pracy nie są obecnie chorobą zawodową podlegającą obowiązkowi zgłoszenia do HSA z powodu luki w ustawie o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w miejscu pracy. W czerwcu opublikowałem ustawę nakazującą zgłaszanie wybuchów Covid-19 w miejscu pracy do Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSA). Zostałam zmuszony do opublikowania przepisów z powodu niezdolności ówczesnej minister Heather Humphreys do skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w pracy w celu zmiany przepisów, aby zapewnić, że zdarzenia Covid-19 w miejscu pracy będą podlegały obowiązkowi zgłoszenia do Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Następnie podniosłem potrzebę wprowadzenia tej zmiany wraz z jej następcą i nowym ministrem ds. przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia, Tánaiste Leo Varadkarem. Jednym pociągnięciem pióra mógł spowodować, że wybuchy Covid-19 w miejscu pracy zostaną zgłoszone do HSA. Niestety, on też odmówił. Irlandzki Kongres Związków Zawodowych był na czele kampanii na rzecz tej zmiany i wielokrotnie zwracał się do odpowiednich ministrów z prośbą o tę prostą zmianę. W momencie ogłaszania ustawy w czerwcu stwierdziłem, że biorąc pod uwagę przypadki Covid-19 w miejscach pracy, takich jak zakłady mięsne i zakłady opieki zdrowotnej, były powszechne w okresie blokady, gdyby ta zmiana nie została wówczas wprowadzona i wielu, wielu pracowników, by ponownie narazić ich na niebezpieczeństwo z powodu szybkiego rozwoju klastrów, gdy przechodziliśmy przez blokadę. Z wielkim żalem stwierdziliśmy, że stało się to rzeczywistością. Celem przepisów jest ochrona pracowników we wszystkich miejscach pracy, czy to w zakładach mięsnych, domach opieki, placach budowy czy biurowcach na terenie IFSC. Dzisiaj są doniesienia o rządowych delegatach ds. służby cywilnej, wzywających Tánaiste do wprowadzenia tej zmiany w drodze rozporządzenia i mam szczerą nadzieję, że to zrobi. Jednakże, jeśli minister nie podejmie niezbędnych kroków w celu ochrony pracowników, to Sinn Féin przeniesie tę ustawę do Dáil po wznowieniu prac i mam nadzieję, że ustawa będzie miała poparcie rządowych dyrektorów różnych szczebli w departamentach, więc niedociągnięcie, zostanie naprawione.


Plik PDF ustawy można obejrzeć online tutaj>>>

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Lekarze rodzinni zal
Fianna Fáil krytyku