Coraz mniej osób w Unii Europejskiej stać na dentystę

Rośnie odsetek mieszkańców Europy, dla których leczenie u dentysty stanowi poważne wyzwanie pod względem finansowym. Z badania pod nazwą „Atlas zdrowia stomatologicznego” wynika, że co piąty obywatel Unii Europejskiej (bez Cypru, ale z Wielką Brytanią i Szwajcarią) wyraża przekonanie, że pokrycie kosztów wizyt u dentysty z własnej kieszeni to dla niego duże obciążenie finansowe.

Problemy z prywatnym finansowaniem leczenia stomatologicznego są najpowszechniejsze we Włoszech (39%), na Łotwie (36%), w Hiszpanii (34%) oraz na Litwie i w Bułgarii (po 29%). Jak się uważa, może mieć to związek z obowiązującym w danym kraju systemem finansowania leczenia stomatologicznego.

Finansowanie leczenia w ramach ubezpieczenia od 68% do… 0%

Przykładowo we Włoszech ubezpieczenie zdrowotne pokrywa 25% kosztów leczenia stomatologicznego. Wszystkie inne wydatki pacjenci muszą ponosić we własnym zakresie lub poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei w Niemczech, gdzie kłopoty z opłaceniem indywidualnego leczenia ma tylko co siódmy obywatel, aż 68% wszystkich kosztów wizyt u stomatologa pokrywa ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (najwyższy odsetek wśród badanych państw).

Jeśli chodzi o finansowanie wizyt u dentysty z ubezpieczenia, średnia europejska to 30%. Odsetek ten jest najniższy w Grecji – wynosi on 0%, ponieważ leczenie stomatologiczne nie jest w ogóle uwzględnione w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym. W związku z tym Grecy potrzebują dodatkowego ubezpieczenia lub płacą za leczenie z własnej kieszeni. Na kłopoty z płatnością skarży się jednak relatywnie niski odsetek Greków (18%), co może mieć związek z tym, że liczba dentystów praktykujących w Helladzie w stosunku do liczby mieszkańców jest najwyższa w Unii Europejskiej (113 na 100 000 osób) i silna konkurencja wymusza dostępność cenową usług.

Z kolei w Hiszpanii ustawowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa zaledwie 2% kosztów leczenia stomatologicznego. Niewiele lepiej pod tym względem jest w Rumunii oraz w Szwajcarii – w obu tych państwach ubezpieczenie zdrowotne pokrywa tylko 6% wydatków na leczenie u dentysty.

Jak w rankingu wypadła Polska?

Są jednak także państwa, w których odsetek mieszkańców mających trudności z opłaceniem prywatnego leczenia dentystycznego jest niski. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Niderlandach (4%), Finlandii (5%), Danii (6%), Irlandii i Francji (po 7%) oraz w Szwecji (8%).

Z badania wynika, że odsetek mieszkańców Polski, dla których leczenie stomatologiczne z własnej kieszeni jest dużym wyzwaniem, wynosi 23%. Jak podają autorzy badania, średnio 36% kosztów leczenia u dentysty pokrywa ubezpieczenie zdrowotne. Otwarte pozostaje pytanie, czy Polacy w takim zakresie rzeczywiście korzystają z leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Badania pod nazwą „Atlas der Zahngesundheit” zostało przeprowadzone przez berlińską firmę PlusDental.

Źródło:www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna Novo-Dent Med.

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polski biznes jest w
Iryna Wereszczuk: An