Coraz bardziej prawdopodobny

Już bez ogródek mówi się, że Brexit będzie w jego twardej formie, ale premier Martin, wciąż jeszcze żywi nadzieję na pozytywne rozwiązanie.

Wg premiera Micheála Martina, znacznie wzrosło prawdopodobieństwo brexitu w jego twardej formie i chociaż wciąż tli się iskierka nadziei, to z każdą godziną słabnie i przygasa. Czasu na negocjacje zostało bardzo mało, bo to same ustalenia, następnie proces zatwierdzania przez parlament unijny i Wielkiej Brytanii, ale i samo wdrożenie ewentualnej umowy, także wymaga kilku tygodni i dostosowania się gospodarek do nowej rzeczywistości.

1 stycznia 2021 roku, doczekać się możemy, mówił dalej premier Martin, całkiem nowych uwarunkowań w kontaktach gospodarczych z Wielką Brytanią, a te, staną się punktem zwrotnym w stosunkach handlowych, bo z granicami i cłami. Zaburzy to dotychczasowe procesy gospodarcze, jakimi rządziła się współpraca pomiędzy Albionem a Republiką, więc problemy, dopiero się zaczną.

Rozmowy są prowadzone, dodaje szef irlandzkiego gabinetu, poczyniono postępy, ale wciąż występują do pokonania istotne przeszkody, a to one są głównym czynnikiem blokującym porozumienie. Trudności pozostają, chociaż wydaje się, że stanowiska w kwestii rybołówstwa, równych szans i rozwiązywania problemów zostały nieco zbliżone, ale nie zmienia to faktu, że do powstania dokumentu końcowego, droga jest nadal kręta, wyboista, ale nie niemożliwa.

Zmieni się wiele, stwierdził Micheál Martin, bo po 31 grudnia tego roku, Wielka Brytania, nie będzie zobowiązana do przestrzegania prawa unijnego, czyli będzie mogła dowolnie sterować swoją polityką gospodarczą. To z kolei wpłynie na wymianę towarową z Królestwem, a Irlandia, co wiadomo, związana jest z brytyjskim rynkiem ściśle. O ile Brexit nastąpi w jego twardej formie, ucierpi wiele gałęzi gospodarki, w tym rolnictwo i przemysł spożywczy, a te, rykoszetem, uderzą też w inne sektory, o czym należy pamiętać i o czym mówi od wielu miesięcy ten i poprzedni rząd, które apelowały do przedsiębiorców o dywersyfikacje źródeł dostaw i poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Obecnie, co wcześniej powiedział wicepremier Leo Varadkar, niewiele ponad 50 procent firm,  zajmujących się handlem międzynarodowym, przygotowanych jest na twardą formę brexitu.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Życzenia świątecz
Zasiłki PUP wypłac
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian