CIS: Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wziął udział w Spotkaniu Przewodniczych Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że w dniach 15-16 lipca br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wziął udział w Spotkaniu Przewodniczych Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Budapeszcie i Fehérvárcsurgó na Węgrzech. Węgry sprawują w II półroczu 2021 przewodnictwo w V4.

W rozmowach na temat tożsamości środkowoeuropejskiej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego uczestniczyli także: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Boris Kollar, Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil oraz Przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Radek Vondráček. Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér. Polski Senat reprezentowali także Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski oraz Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Małgorzata Daszczyk.

W swoim wystąpieniu na temat tożsamości środkowoeuropejskiej Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że definiowanie tożsamości Europy Środkowej nie jest łatwe. „Raczej podzielam pogląd, że my budujemy ciągle tę tożsamość” – przyznał Marszałek, dodając, że składają się na nią między innymi wzajemna sympatia, tradycje kulinarne czy kulturowe, ale też wiara, wolność, solidarność, szacunek dla demokracji, wolności wyborów, wolności prasy czy trójpodziału władzy.

Jak przyznał Marszałek, „te wartości nas łączą, ale w przeszłości bywało różnie” – w tym kontekście prof. Grodzki wymienił m.in walki po przeciwnych stronach w wojnach na przestrzeni dziejów. „To jest trudna historia i trudne dziedzictwo, ale jeśli mamy wykuwać mocniejszą wspólną tożsamość, to musimy patrzeć bardziej w przyszłość, niż w przeszłość” – podkreślił Marszałek. Jak dodał, „byłoby kardynalnym błędem, gdybyśmy budując tożsamość środkowoeuropejską i wzmacniając Grupę Wyszehradzką przyjęli syndrom oblężonej twierdzy”. Marszałek Senatu zauważył, że „do Unii Europejskiej nikt nas nie ciągnął na siłę, nikt nie ma prawa nas pouczać, ale nie byłoby dobrym posunięciem pouczanie innych przez nas”. „Raczej budowałbym to w długotrwałym dialogu, w rozmowie, w próbie przekonania się wzajemnie do argumentów” – podkreślił Marszałek.

W ocenie prof. Grodzkiego przed Unią Europejską i przed Grupą Wyszehradzką jest dobra przyszłość, ponieważ wspólnie UE i Wyszehradowi zależy, żeby Europa była zamożnym kontynentem i przyjaznym miejscem do życia. Jak zauważył, ludzie masowo migrują tu, szukając spokoju, dobrobytu i ochrony przed wojną i przypomniał, że w poszukiwaniu lepszego losu do Polski przyjechało 2 miliony Ukraińców. „Tolerancja, która w Polsce jest od wieków, powoduje, że mamy nieco inne spojrzenie na kwestie migracji” – powiedział Marszałek Grodzki i zaapelował, by budując naszą tożsamość, patrzeć w przyszłość, wzmacniać V4, ale też nie zapominać, „że jesteśmy jedną wielką rodziną europejską i nawet jeśli mamy trochę inne poglądy na wiele spraw, to mamy poczucie wspólnoty i starajmy się je utrzymać jak najdłużej dla dobra nas wszystkich”.

Zabierając głos w części obrad, poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego Marszałek Tomasz Grodzki zauważył, że w polskim dziedzictwie jest m.in. gościnność, tolerancja, czy przyjmowanie wygnańców z innych krajów. Podkreślił też, że w Polsce „niezwykle doceniamy rolę kobiet, które przez okres, gdy byliśmy wymazani z mapy świata, w zasadzie wzięły na siebie ciężar utrzymania języka, kultury, obyczajów”. „Przez to naród przetrwał, chociaż państwa nie było” – zaznaczył Marszałek Senatu. Jak dodał, kultywowanie dziedzictwa, czy uczenie o nim to są zadania, przed którymi stoją kraje Grupy Wyszehradzkiej. „Ochrona realnych elementów naszego dziedzictwa przed grabieżą to też jest nasze zadanie, ale ono będzie lepiej wykonane jeśli to zrobimy w komplementacji, a nie w kompetycji z Unią Europejską” – podkreślił prof. Tomasz Grodzki, zwracając uwagę między innymi na handel antykami, wykup czy zabór dzieł sztuki, które powinny być powstrzymywane także na poziomie instytucji europejskich.

Na zakończenie wizyty na Węgrzech Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér w towarzystwie burmistrza Fehérvárcsurgó złożyli kwiaty przed znajdującą się w tej miejscowości statuą Matki Boskiej ufundowaną przez polskich uchodźców-żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej przebywali w Fehérvárcsurgó.

W pierwszym dniu Spotkania, 15 lipca br., szefowie parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się na roboczej kolacji w Budapeszcie.

Spotkania Przewodniczących Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej odbywają się cyklicznie od 2006 roku i są organizowane przez parlament kraju sprawującego aktualnie prezydencję w Grupie. Poprzednie – podczas polskiej prezydencji trwającej przez pierwsze półrocze 2021 roku – odbyło się na Zamku Topacz na Dolnym Śląsku.

Z poważaniem

Kancelaria Senatu

Centrum Informacyjne Senatu

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Jim Yates - THE CATC
Ortopeda z pasją o

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>