Chorobowe za pierwsze dni zwolnienia wypłaci pracodawca?

Wicepremier Leo Varadkar zapowiedział, iż wkrótce przedstawi projekt ustawy, która zmieni system wypłat zasiłków chorobowych, a te, częściowo zapewniać mają pracodawcy.

Jak stwierdził minister przedsiębiorczości, zasiłki chorobowe będą obowiązkowe, więc żaden z pracowników, nie będzie pominięty podczas tworzenia nowych przepisów. Varadkar zauważył, że Irlandia, jest jednym z nielicznych państw europejskich, w których rolę ochronną nad chorym pracownikiem, roztacza wyłącznie system państwowy. To należy zmienić, aby i pracodawcy, podobnie, jak dzieje się to w przypadku urlopów wypoczynkowych, dbali podczas choroby o zatrudniane przez siebie osoby.

Wicepremier, nie przedstawił jeszcze szczegółów propozycji, ale już wcześniej zapowiadano kilka możliwości, więc pracodawca, może być wkrótce zobowiązany do wypłaty świadczenia chorobowego w okresie pierwszych dwóch tygodni zwolnienia lekarskiego, ale mówiło się też wcześniej, że w czasie krótkotrwałej choroby. Pojawiały się też sugestie, iż długotrwałe zwolnienie lekarskie, obejmować będzie pracowników, którzy niezdolność do pracy wykazują przez okres 30 dni, jednak już wcześniej, ta propozycja wywoływała wiele kontrowersji. Była też możliwość łączenia wypłat zasiłków chorobowych, więc połowę płaciłby pracodawca, a połowę państwo, ale i w tym zakresie, nie było zgody, nawet wśród ówczesnych twórców projektu.

Zgodnie z zapowiedziami, jeżeli rząd, a następnie parlament zatwierdzi zmiany w proponowanym projekcie ustawy o zasiłkach chorobowych, ten wypłacany będzie od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Zmiany dotyczyć mają w równym zakresie wszystkich pracowników, więc zatrudnionych na pełny, jak i część etatu, a wysokość zasiłku chorobowego, uzależniona będzie od wysokości poborów lub wysokości składek PRSI. W nowelizacji ustawy nie będą pomijani samozatrudnieni i osoby pracujące kontraktowo, więc i one zasiłek chorobowy będą miały wypłacany od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Uprawnionymi do zasiłku chorobowego, liczonego od pierwszego dnia choroby, będą osoby, które będą mogły udowodnić, że są niezdolne do pracy, więc wyłącznie te, które przedstawią zaświadczenie od lekarza. Zasiłek chorobowy wypłacany ma być zgodnie z datą, jaka wpisana zostanie na zwolnieniu lekarskim, a honorowane mają być zwolnienia od lekarzy rodzinnych oraz specjalistów, mówi zarys nowej ustawy o zasiłkach chorobowych.

Wicepremier i minister przedsiębiorczości Leo Varadkar zapowiedział, że w tej sprawie, wkrótce rozpoczną się szerokie konsultacje, a do tych zaproszeni zostaną przedstawiciele pracodawców, związki zawodowe, przedstawiciele pracowników sektorów publicznych oraz wszystkie zainteresowane strony. Minister Varadkar spodziewa się, że nowe prawo o zasiłkach chorobowych, o ile cały proces legislacyjny przebiegnie sprawnie, może zacząć obowiązywać już od stycznia przyszłego roku, chociaż powiedział, że najkrótszym możliwym terminie.

Nowa ustawa nie powinna nastręczać problemów w parlamencie, bo w Dáil, od dawna jest wola zmiany prawa o zasiłkach chorobowych, a zwolennikami tych zmian są między innymi Partia Pracy i Sinn Féin, Socjaldemokracja, które od dawna postulują przebudowanie prawa o zasiłkach chorobowych.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/PA Media

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Rząd nie może pozw
Niepoprawny optymist
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian