CBOS: w tym roku rekordowy odsetek Polaków korzysta z internetu

W tym roku rekordowy odsetek Polaków korzysta z internetu – poinformował w środę CBOS. Według ostatnich badań przynajmniej raz w tygodniu online jest niemal trzy czwarte dorosłych (73 proc.), czyli o 5 pp. więcej niż przed rokiem.

W komunikacie dotyczącym badania „Korzystanie z internetu” CBOS-u czytamy, iż obecność online zależy głównie od wieku, a w mniejszym stopniu także od wykształcenia, które odgrywa rolę w przypadku starszych respondentów.

„Korzystanie z internetu jest niemal powszechne wśród osób poniżej 45 roku życia, a także częste wśród badanych mających od 45 do 54 lat, spośród których trzy czwarte również jest online” – podał CBOS.

„Użytkownicy internetu stanowią dwie trzecie wśród ankietowanych w wieku od 55 do 64 lat. Z kolei offline pozostaje sześciu na dziesięciu badanych mających od 65 do 74 lat i ogromna większość najstarszych ankietowanych (75 lat i więcej)” – dodano w komunikacie.

Jak poinformował CBOS, w tym roku rekordowy odsetek Polaków korzysta z internetu. Przynajmniej raz w tygodniu online jest niemal trzy czwarte dorosłych (73 proc.), czyli o 5 pp. więcej niż przed rokiem.

Największy przyrost użytkowników internetu w stosunku do ubiegłego roku nastąpił w grupach od 55 do 64 lat (o 10 pp.), od 65 do 74 lat (o 7 pp.), a także w grupie od 35 do 44 lat (wzrost o 6 pp.).

W grupach wiekowych od 18 do 24 lat, od 25 do 34 lat i od 35 do 44 lat z internetu korzysta odpowiednio 98 proc., 96 proc. i 94 proc. ankietowanych – wynika z badania. W grupie najstarszych respondentów, w wieku 75 lat i starszych, z sieci korzysta zaledwie 13 proc.

„Można zauważyć, że relatywnie najwięcej użytkowników internetu jest wśród badanych mających wyższe wykształcenie, a najmniej – wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym, co jednak w przypadku tej drugiej grupy w znacznym stopniu zdeterminowane jest przede wszystkim starszym wiekiem” – stwierdził CBOS.

Korzystaniu z sieci sprzyja aktywność zawodowa (korzysta z niego 88 proc. pracujących i 54 proc. niepracujących). W grupie osób pracujących najmniej użytkowników internetu jest wśród rolników i robotników (kwalifikowanych oraz niewykwalifikowanych), najwięcej zaś wśród kadry kierowniczej i specjalistów, techników i średniego personelu, pracowników administracyjno-biurowych i prywatnych przedsiębiorców.

„Relatywnie najmniej użytkowników internetu jest na wsi, a zauważalnie więcej niż przeciętnie w dużych – stutysięcznych i większych – miastach” – stwierdził CBOS. Jak wskazano w komunikacie, sytuacja materialna ma mniejsze i raczej niebezpośrednie znaczenie względem korzystania z internetu. Może ona jednak przekładać się na ograniczenie dostępu do sieci, np. ze względu na brak środków na zakup urządzenia czy opłatę abonamentową.

Z badania wynika, że niemal wszyscy użytkownicy internetu (97 proc., tj. 71 proc. ogółu dorosłych) korzystają z sieci bezprzewodowo (na smartfonach, tabletach czy laptopach). W grupie najstarszych użytkowników (65 lat i więcej) bezprzewodowo z sieci korzysta 86 proc. ankietowanych.

Więcej niż co drugi badany (52 proc.) korzysta z aplikacji internetowych tylko wtedy, kiedy chce coś zrobić – np. skontaktować się z kimś, lub coś sprawdzić. 49 proc. ankietowanych deklaruje stałą obecność online – podał CBOS. Jak zaznaczono, wzrost tego rodzaju sposobu korzystania z sieci odnotowano w ub. roku i obecnie utrzymuje się on.

„Styl korzystania z internetu zależy głównie od wieku. Badani poniżej 35 roku życia, zwłaszcza mający od 18 do 24 lat, na ogół deklarują stałą obecność online, natomiast wśród starszych, szczególnie najstarszych internautów, przeważa +wchodzenie+ do internetu w konkretnym celu” – czytamy w komunikacie.

CBOS wskazał, że od poprzedniego roku wzrosła liczba Polaków, którzy z sieci korzystają do robienia zakupów i sprzedawania produktów. Zakupy przez internet robiło niemal dwie trzecie ogółu badanych (63 proc., tj. 86 proc. użytkowników internetu). Blisko jedna trzecia w ten sposób coś sprzedała (32 proc. ogółu respondentów, tj. 43 proc. internautów).

Jak zauważono, płeć nie różnicuje robienia zakupów online. Doświadczenia ze sprzedawaniem rzeczy w internecie znacznie częściej według badania mają mężczyźni niż kobiety (51 proc. wobec 36 proc.).

„Zmiany w zakupach online, które odnotowaliśmy przed rokiem, utrwaliły się” – ocenił CBOS. „Najchętniej kupowana za pośrednictwem sieci w miesiącu poprzedzającym badanie była odzież i obuwie, a w dalszej kolejności kosmetyki, sprzęt elektroniczny oraz książki” – dodano.

„Do rzadziej kupowanych zaliczają się zabawki i inne artykuły dziecięce, artykuły motoryzacyjne, sprzęt sportowy, leki, żywność, bilety na autobus, pociąg lub samolot, jak również dostęp do usług lub treści i multimedia (programy, gry komputerowe, muzyka, filmy)” – poinformował CBOS. Jak dodał, „niektórzy badani wymieniali spontanicznie jeszcze inne typy produktów, nieujęte na liście, m.in. elementy wyposażenia mieszkania lub wystroju wnętrz, materiały budowlane i sprzęt, elementy eksploatacyjne do urządzeń, rośliny, artykuły ogrodnicze i sprzęt ogrodowy, artykuły dla zwierząt, środki czyszczące i higieniczne”.

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Cykl webcastów doty
E. Chojna-Duch: Stan