Brakuje rąk do szczepień. Tajna notatka HSE

Szybkie wyjście z pandemii to szybkie szczepienia, czyli odpowiednia ilość rąk do pracy, więc osób, które mogą szczepić.

Niestety to w Irlandii może się nie udać, bo HSE, boryka się z brakami przeszkolonego personelu, który mógłby podawać wakcynę. To z kolei powoduje obawy, do tej pory wewnątrz HSE, które w poufnym dokumencie, podzieliło się swoimi przemyśleniami w tym zakresie. Tym samym zaznacza się, że krajowy program szczepień, może się przeciągać, a to oznaczać, że wyjęcie z pandemii, trwać będzie dużej niż w innych państwach unijnych.

Jak podkreślono w niejawnym dokumencie, do którego dotarła gazeta Sunday Independent, „zasoby  [ludzkie] do walki z pandemią są niewystarczające”.

HSE obawia się, że wprowadzenie i działanie programu szczepień, może być zagrożone z powodu niedoboru personelu, a wpływ na kraj będzie wtedy widoczny, co jest w dokumencie wysuwane na plan pierwszy. To nie wszystko, gdyż HSE ma wątpliwości co do środków, jakie dostępne są w ramach zarządzania krajową kampanią szczepień, więc wiedzy personelu w zakresie wykonywania szczepień o ochrony zdrowia. Jakby tego było mało, mówi się, że należy ułatwić dostęp do szczepień dla społeczeństwa, informować o możliwości i sposobie podawania szczepionki, aby cały proces był sprawny i skorzystali z niego wszyscy mieszkańcy kraju.

Dlatego Krajowe Biuro ds. Szczepień uznało, że potrzebuje podstawowego zespołu, w którego skład wejdą m.in. specjaliści ds. medycyny publicznej, lekarze z wieloletnim doświadczeniem i specjaliści ds. komunikacji – stopnia VII, aby poczynić odpowiednie przygotowania do zainicjowania programu szczepień oraz przygotować pracowników służby zdrowia. Ważne są też materiały edukacyjne, jako wsparcie całego złożonego programu i udzielenia odpowiedzi na spodziewaną dużą liczbę zapytań dotyczących szczepień.

Bogdan Feręc

Źr: Sunday Independent

Polska-IE: Udostępnij
UK: COVID-19 uderza
To nas uratuje…
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian