Brak przejrzystości działań rządu w sprawie covidowych blokad

Obserwatorium Praw Człowieka na Trinity College Dublin opracowało 142-stronicowy dokument, a w tym mówi się o nieścisłościach i niejasności w kwestii podejmowania decyzji o blokadach w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Raport prawny, jakim jest dokument Trinity College Dublin, w jasny sposób określił, iż rząd, zawłaszczył sobie prawo do podejmowania decyzji, odbierając je systemowi demokracji. Rząd przekazał prawo do wydawania wiążących decyzji instytucjom i osobom „niewybieralnym i technokratycznym ekspertom ds. zdrowia publicznego”.

To chyba najważniejszy z zarzutów, jaki znalazł się w raporcie Obserwatorium Praw Człowieka TCD, chociaż duża część opracowania poświęcona została brakowi przejrzystości w zakresie „kluczowych decyzji podejmowanych przez rząd”.

W dokumencie znalazły się również zalecenia, a w tych stwierdza się, iż należy wyjaśnić zależność pomiędzy Krajowym Zespołem ds. Zdrowia Publicznego (NPHET) a rządem, bo i tu widać pewne kwestie, które mogą uznane być za proces decyzyjny, odstający od litery prawa.

Kolejny punkt zaleceń może zostać odebrany, jako kontrowersyjny, bo mówi, że w niektórych okolicznościach, „państwo może mieć podstawy prawne do wprowadzenia programu obowiązkowych szczepień”. Kolejnymi punktami są te mówiące o dostarczaniu szczegółowych informacji związanych z postępem szczepień, informacji o zakażeniach, a i wspomniano również, że część grup społecznych, wykluczona została od dostępu do wiadomości o Covid-19. To akurat stwierdzenie dotyczy osób osadzonych, które mają ograniczony dostęp do informacji o koronawirusie, a szczególną uwagę zwraca się na osoby, które opuszczają zakłady karne, bo powinny dysponować odpowiednią wiedzą w kwestii ochrony swojego zdrowia, zakwaterowania i zasad, jakie obecnie obowiązują w kraju.

Ogólny wydźwięk raportu Obserwatorium Praw Człowieka na Trinity College Dublin jest krytyczny wobec rządu, a jako opracowanie prawne, powinien być wzięty pod uwagę przez gabinet.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
DUP krytykuje premie
„Zmyślone stanowi