Bezrobocie wyższe od tego z poprzedniego kryzysu

Irlandzki Urząd Statystyczny podał informacje o stopie bezrobocia w kraju, a jest ono obecnie wyższe, niż maksymalne obserwowane w czasie kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku.

Ogólna stopa bezrobocia na koniec lipca w Irlandii wynosiła 16,7% i spadła w ciągu miesiąca o 5,8% z 22,5% w czerwcu. 41% bezrobotnych stanowią osoby w wieku 15 – 24 lata, a 13,7% osoby w wieku 25 lat i więcej. O ile z ogólnej puli bezrobotnych wyłączymy osoby, które utraciły pracę z powodu pandemii koronawirusa, to stopa bezrobocia w Irlandii wyniesie 5%.

CSO dodaje, że statystyki, które zostały opublikowane, należy traktować, jako wskaźniki maksymalne, a dotyczą osób, które spełniają kryteria zakwalifikowania się do wszystkich programów dla osób bezrobotnych.

Central Statistics Office przypomniało, że w poprzednim kryzysie z lat 2008 – 2012, maksymalna stopa bezrobocia wynosiła 16%.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Polska-IE: Udostępnij
Czy restauratorzy i
PONAD 13 MLN ZŁ W G