Bezrobocie wynosi już prawie 30%

Central Statistics Office podał najnowsze dane o skali bezrobocia w Irlandii, a wynik jest historycznie wysoki.

Wpływ na stopę bezrobocia w kraju ma teraz blokada kraju, którą wprowadzono w połowie marca i od tego czasu CSO notuje stały wzrost ilości osób bezrobotnych. Tak działo się w marcu, kiedy stopa bezrobocia liczona ogółem wzrosła do 15,5%, a w kwietniu wyniosła już 28,2%. To już kolejny tak gwałtowny wzrost skali bezrobocia, ale CSO jest przekonane, że dane za maj, powinny utrzymać się na dotychczasowym poziomie, a nawet zacząć lekko zniżkować.

Obecnie z zasiłków wypłacanych w okresie obowiązywania pandemii korzysta 602 107 osób, a ilość bezrobotnych korzystających z zasiłku dla bezrobotnych regularnie, podniosła się do 216 900 osób więc podstawowa stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 5,4% i jest wyższa od tej z początku roku o 1%.

427,400 pracowników objętych zostało pomocą państwa, które dopłaca firmom do wynagrodzeń, a otrzymują oni obecnie 85% wynagrodzenia sprzed pandemii lub maksymalnie 410 €. Dzisiejsze dane GUS pokazują, że skorygowana stopa bezrobocia Covid-19 wyniosła 30% dla mężczyzn i 26,1% dla kobiet. Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży wyniósł w kwietniu 52,8%, podczas gdy dla osób w wieku 25 lat i starszych 24,8%.

Dla przypomnienia możemy dodać, że najwyższe wskaźniki bezrobocia notowane od chwili rozpoczęcia publikowania danych o bezrobociu 37 lat temu wynosiły 17,3% w 1985 r. i 16% w 2012 roku.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Polska-IE: Udostępnij...
Informacja dotycząc
Studio Dublin – 8
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish