Bezpłatna opieka lekarska dla dzieci

Minister Simon Harris potwierdził, że dzieci doczekają się bezpłatnej opieki medycznej lekarzy rodzinnych, a program obejmie dziatki poniżej 12 roku życia.

Ustawa, którą zaproponował minister zdrowia obejmie też swoim działaniem osoby w wieku powyżej lat 70, a dotyczyć będzie dodatkowych 56 000 osób. Program, jaki nakreślił minister Harris, składa się z kilku etapów, więc na początku bezpłatna opieka lekarzy GP dotyczyć ma wszystkich sześciolatków, następnie siedmiolatki bez opłat będą mogły korzystać z porad lekarzy rodzinnych, by kolejnym krokiem było darmowe leczenie wszystkich dzieci ze szkół podstawowych. Później do grupy leczonych bezpłatnie przez lekarzy pierwszego kontaktu będą wszystkie dzieci do 12 roku życia, niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez ich rodziców, co stanie się realizacją wcześniejszych zapowiedzi.

W przypadku osób, które ukończyły 70. rok życia, kryterium przyznania darmowego leczenia, więc dostępu do Karty Medycznej, stanie się wysokość dochodu, a tygodniowy dochód brutto nie będzie mógł przekroczyć 500 €, natomiast dla par 1050 €.

Żeby nie było jednak tak słodko, propozycja ministra musi zostać zatwierdzona przez nowy gabinet, a następnie zaakceptowana być przez parlament, więc nie można się jeszcze cieszyć, bo za darmo do lekarza dzieci prawdopodobnie pójdą, ale nie od poniedziałku.

Ogłaszając program darmowego leczenia dzieci, jego matka i ojciec w jednej osobie, czyli minister Simon Harris,  stwierdził, że „to kamień milowy” irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej.

Minister Simon Harris:

– Działanie ustawy znacząco poprawi to dostęp do usług GP dla dzieci, a także zwiększy liczbę osób powyżej 70. roku życia, które mają dostęp do Karty Medycznej. Projekt ustawy wprowadzi zatem w życie dwa mile widziane środki, które są ważnymi krokami w realizacji zobowiązania rządu do zapewnienia przystępnego dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich. Zapewnienie ram prawnych dla rozszerzenia bezpłatnej opieki lekarzy rodzinnych na wszystkie dzieci w szkole podstawowej jest znaczącym kamieniem milowym.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Health

Polska-IE: Udostępnij...
Premier z Fianna Fá
Sinn Féin zapowiada
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish