Bez prądu. Irlandia może doczekać się czasowych ograniczeń

Kiedy ekolodzy i Zieloni przeforsowali swój projekt i zaczęto zamykanie elektrowni, które produkują prąd z torfu i węgla, nie pomyśleli, że kraj, nie do końca zabezpieczony jest w energię elektryczną.

Dzisiaj zamknięta zostanie elektrownia ESB West Offaly, a w następny piątek elektrownia Lough Ree, które opalane są torfem i innymi „brudnymi” nośnikami energii, co wpłynie na zmniejszenie się ilości dostępnego w sieci prądu, a to oznacza, że mogą występować jego braki. Prawdą jest, iż zapotrzebowanie na prąd, obliczone zostało wraz z uwzględnieniem wyłączenia z eksploatacji elektrowni w Midlands, ale nie zmienia to faktu, że tego będzie mniej.

Ekolodzy twierdzili, że wyłączane kopcące elektrownie, zastąpią farmy wiatrowe, jednak nie uwzględnili wszystkich czynników pogodowych, czyli braku wiatru.

W ostatnim czasie część farm wiatrowych pracuje z minimalną mocą produkcyjną, gdyż co może dziwić, w Irlandii słabo wieje. Dlatego Eirgrid wystosował ostrzeżenie, że prądu w tym sezonie może zacząć brakować, a to doprowadzi do sytuacji, iż potrzebne będą ograniczenia w jego dostawach. Eirgrid dodaje, że w ostatnim dziesięcioleciu, zapotrzebowanie na prąd wzrosło na wyspie ponad dwukrotnie, więc należy zabezpieczyć kraj w tyle urządzeń do jego produkcji, aby zminimalizować ryzyko braku energii elektrycznej.

Deficyt mocy występować będzie w najbliższych kilku miesiącach, co związane jest obecnie z okresem zimowym, ale i wyłączaniem elektrowni oraz brakiem alternatywnych źródeł zasilania kraju. Tym samym wytworzona została w Irlandii niekomfortowa, a nawet niebezpieczna sytuacja, a ta może prowadzić do ograniczenia, o ile nie braków w dostawach energii elektrycznej.

Eirgrid dodaje, że deficyt mocy, który doprowadził obecnie do wydania czerwonego ostrzeżenia, spowodowany jest również awariami w trzech innych zakładach produkujących prąd, ale to pokazuje, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Jeżeli awarie nie zostaną usunięte w krótkim czasie, a wiatr nadal będzie słaby, kiedy zrobi się bardzo zimno, prądu z całą pewnością będzie brakować.

Politycy z Midlands i przedstawiciele ESB twierdzą, że obie wyłączane elektrownie, utrzymywane będą w stanie gotowości i będą mogły zostać uruchomione na żądanie.

*

Czyli mamy sytuację jak zwykle. Zrobić coś, a potem dopiero zastanawiać się nad skutkami, nie do końca przemyślanych i przeanalizowanych decyzji.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Polska-IE: Udostępnij
Przekazanie Irlandii
Studio Dublin – 11
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian