Będziemy pracować dłużej?

To możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne, ponieważ w nadchodzących dziesięcioleciach Irlandię dotknie zjawisko starzenia się populacji mieszkańców tego kraju.

Zgodnie ze spisem ludności z 2016 roku, populacja osób powyżej 65 roku życia wzrośnie o 79,1%, a nawet 82,1% w roku 2036 w porównaniu do roku 2015. To oznacza, że będziemy mieli znacznie więcej osób w wieku nieprodukcyjnym, a jednocześnie więcej emerytów, którzy pobierać będą różnego typu świadczenia socjalne. Z szacunków wynika, że populacja osób starszych wynosić będzie około 65% całej populacji kraju.

Będzie to wtedy znacznie wyższe obciążenie dla budżetu, a rząd powinien zapewnić takim osobom, świadczenia emerytalne, ale i należne im dodatki, które gwarantuje ustawa o osobach przechodzących w stan spoczynku.

Ogólna populacja Irlandii wzrośnie do 2036 roku do zakresu pomiędzy 5,33 do 5,81 miliona osób, czyli będzie o około 1 milion wyższa, od ilości osób ujętych w spisie ludności w 2016 roku, a wtedy w Irlandii było 4,74 mln osób.

Największy wzrost populacji przewidywany jest dla Dublina, gdzie liczebność zwiększy się od 15,15 do 16,6 procent. Maksymalny przyrost ilości osób starszych przewiduje się dla środkowego wschodu kraju i tutaj mówi się o wzroście o 111,9 do nawet 118 procent. Najmniej natomiast osób starszych pojawiać się będzie w rejonach przygranicznych i tam szacunkowy wzrost będzie wyższy o 65,4 od 71,5 procent.

Prognozy CSO pokazują również oczekiwany wzrost średniej długości życia w 2036 roku, mężczyźni żyć będą o 4,3 roku dłużej niż było to w 2015 roku, a kobiety o 3,2 lata dłużej. Co może interesować, w 2036 roku kobiety nadal żyć będą dłużej od mężczyzn, a ich średnia wieku wyniesie 86,5 lat, czyli o 3 lata więcej, niż w przypadku panów.

Dane wskazują, iż koniecznością stanie się zmiana sposobu oskładkowania osób w wieku produkcyjnym, a nawet przesunięcie wieku przejścia na emeryturę.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Podziel się:

Prof. Mirosław Maty
Dramat w szpitalach
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn