Będzie pilotażowy program czterodniowego tygodnia pracy?

Właśnie pojawiło się wezwanie, które skierowano do rządu, by ten, rozważył możliwość przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych i wprowadził pilotażowy program, który pokaże, jak sprawdza się w irlandzkich warunkach czterodniowy tydzień pracy.

Inicjatorem apelu jest związek zawodowy Fórsa, który od dawna namawia rząd, instytucje i firmy prywatne, by zastosowały to rozwiązanie. Wg przedstawicieli Fórsa, Covid zmienił wiele w naszej rzeczywistości związanej z zatrudnieniem i zmienił się też pogląd związku, z prawdopodobnego na możliwy do realizacji. Przedstawiciele Fórsy zaproponowali, aby rząd, wytypował instytucje działające w jego imieniu oraz firmy z sektora prywatnego, które włączone zostaną do pilotażowego programu czterodniowego systemu pracy.

Związkowcy przedstawili też wyniki swoich badań, jakie przeprowadzone zostały wśród pracodawców i pracowników, a 75% z nich odpowiedziało, że czterodniowy tydzień pracy, będzie przez nich bardzo dobrze przyjęty. Trochę mniej zadowolenia jest w grupie pracodawców, ale i tu 45% jest przekonanych, iż taki system może być odpowiedni, a i przypuszczalnie zwiększy się wydajność zatrudnianych przez nich osób. Co ważne, właściciele firm mówili w ankiecie, że system opierający się na czterech dniach roboczych, możliwy jest do wprowadzenia w ich przedsiębiorstwach.

Krótszy tydzień pracy, nie jest autorskim pomysłem związku Fórsa, bo wcześniej, takie rozwiązanie proponowała już organizacja Four Day Week Ireland, a dołączyła do tego także Krajowa Rada Kobiet, która uznała, że pomoże to stworzyć większą równowagę płci w miejscu pracy oraz przyczyni się do utrzymania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

W tym zakresie nie ma jeszcze odpowiedzi rządu, ale Fórsa, planuje spotkanie z wicepremierem i jednocześnie ministrem przedsiębiorczości oraz biznesu Leo Varadkarem, który rekomendować może takie działanie rządowi.

Bogdan Feręc

Źr: Fórsa

Polska-IE: Udostępnij
Niektóre irlandzkie
Koronawirusowa szcze
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian