Będą musieli oddać zasiłki? Kreatywna księgowość skali bezrobocia

Ministerstwo Biznesu przeanalizowało pomoc, jakiej udziela kraj w zakresie wsparcia pandemicznego, a w raporcie znalazła się informacja o zasiłkach, które przewyższają wcześniejsze zarobki.

Wg danych, jakie zebrał Departament Biznesu, w Irlandii mamy całkiem dużą grupę pandemicznych bezrobotnych, którzy przed wybuchem epidemii, zarabiali mniej, niż wynosi obecnie wsparcie rządowe. Departament kierowany przez Heather Humphreys ustalił, iż ponad 200 000 osób, które obecnie pobierają zasiłek pandemiczny, przed wprowadzeniem blokady kraju, zarabiało poniżej 300 € tygodniowo.

Analiza wstępnie przeznaczona była dla Ministerstwa Finansów, które chce ocenić skalę wydatków pandemicznych, a i przygotować się do debaty w Dáil, gdzie opozycja przedstawi argumenty za utrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych na obecnym poziomie, a i na czas, kiedy ostatni pandemiczny bezrobotny powróci do pracy.

W raporcie Departamentu Biznesu czytamy również, że zasiłek pandemiczny w wysokości 350 €, pobiera obecnie prawie 590 000 osób, więc grupa ponad 200 000 osób, które wcześniej zarabiały mniej, niż aktualna rządowa pomoc, stanowi bardzo wysoki odsetek. W tym zakresie chodzi głównie o osoby, które wcześniej zatrudnione były w branży hotelarskiej, a ich umowy były na część etatu, ale nie tylko przedstawiciele tej grupy zawodowej, ujęci zostali w raporcie.

W opracowaniu o bezrobotnych, którzy obecnie, czyli na zasiłkach pandemicznych, mają znacznie lepiej, niż w okresie, kiedy byli zatrudnieni, pojawiła się sugestia z kierunku wyższych przedstawicieli Departamentu Finansów, Biznesu i Spraw Socjalnych, że należy zbadać możliwość zwrotu przez te osoby części zasiłków, by odpowiadały one, skali zarobków. To z kolei może spotkać się z reakcją opozycji, chociaż nie jest to takie pewne, bo do tej pory, nie ma informacji, jak podejdą do sprawy posłowie, którzy proponują utrzymanie zasiłku pandemicznego „na zawsze”.

Na koniec pojawi się słowo komentarza, więc zadam kłam twierdzeniom rządu, iż ten zlikwidował bezrobocie, czyli miało ono być na tzw. poziomie zerowym. Otóż z przedstawionych obecnie danych Departamentu Biznesu wynika, że skoro 200 000 osób zatrudnionych było na część etatu, to i prawdopodobnie korzystali ze wsparcia państwa, a statystyki bezrobocia, nie odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Gdyby w takim przypadku z ogółu 200 tysięcy obecnych bezrobotnych, o których mowa, stworzyć grupę pracowników pełnoetatowych, okaże się, że bezrobocie w kraju, było na znacznie wyższym poziomie, niż poprzez kreatywną księgowość w tym zakresie przedstawiał rząd Leo Varadkara. Uznajmy, że daleki jestem od stwierdzenia, iż kłamstwo ma krótkie nogi, ale tak to teraz wygląda, a moje słowa potwierdzają wyliczenia Department of Business.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Busines/Irish Times/Dail/Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij...
Pobiorą nam krew. S
Puby restauracyjne,
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish