BCI spodziewa się trzyletniego ożywienia gospodarczego

Jak podaje Bank Centralny Irlandii ożywienie gospodarcze w kraju, będzie obserwowane przez najbliższe trzy lata, od chwili wyjścia z pandemii.

Dużą rolę do odegrania będą miały tu wydatki konsumenckie i ocenia się, że wynosić będą do ok. 6,5% rocznie do 2024 roku. To z kolei przyczyni się do napędzania gospodarki lokalnej, więc firmy powinny zacząć odzyskiwać sprawność sprzed pandemii, co wraz z rosnącym eksportem, powinno przyczynić się do stworzenia prawie 170 000 nowych, a utraconych przez lockdowny miejsc pracy.

Ogólna ocena nadchodzących miesięcy i lat jest wg Banku Centralnego dobra, jak i dobre są perspektywy na przyszłość, a już w 2023 roku, budżet kraju, odczuwać ma poprawę i rok może zakończyć się nadwyżką, czyli wcześniej o dwa lata, od wcześniejszych przewidywań.

Jest jeszcze jedna dobra informacja płynąca z przemyśleń BCI, więc pensje w najbliższych trzech latach, przewyższyć mają wzrost cen, więc będą rosły szybciej, niż miało to miejsce od 2020 roku.

Wzrosty cen na nośniki energii, będą utrzymane przez dłuższy czas, a zatrzymania ich wzrostów, chociaż nie spadku do obecnego poziomu, Bank Centralny spodziewa się dopiero w roku przyszłym.

Tegoroczne wzrosty Krajowego Produktu Brutto (PKB) wynieść mają na koniec grudnia 8,7%, więc dużym, chociaż może się też okazać, że Irlandia, ponownie stanie się europejskim liderem i przekroczy założenia, gdyż była jedynym krajem w UE, z dodatnimi wskaźnikami PKB za 2020 rok. Lata kolejne więc 2023 i 2024, mają charakteryzować się wzrostem PKB na poziomach, odpowiednio 5 i 6 procent, czyli znacznie powyżej wcześniejszych zapowiedzi oraz prognoz.

Tegoroczna inflacja wynieść ma natomiast 4,5%, a w 2023 roku, spadnie do 2,4% i 2,1% w roku 2024. Wzrosty płac będą na poziomach 3,3% w tym roku, a w przyszłym 4,5%, by w 2024, dotrzeć do 5%.

Zatrudnienie w 2024 roku wzrośnie o 6,9%, dodaje Bank Centralny, a niektóre sektory, będą się już mogły wtedy cieszyć elastycznymi godzinami pracy, w tym pracą zdalną i hybrydową.

Więcej na ten temat z dzisiejszym programie Radia Wnet „Studio 37”, które rozpocznie się o godzinie 14:30.

Bogdan Feręc

Źr: BCI

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Koniec pandemii tuż
Rosyjska flota zagra
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська