Bankier.pl: Bankowcy z pesymizmem patrzą na rynek pracy

W bankach nadal rośnie nacisk na wyniki, a wynagrodzenia stoją w miejscu – wynika z badań przeprowadzonych przez Bankier.pl. 30 proc. respondentów ocenia, że prawdopodobieństwo utraty pracy w ciągu kolejnego roku jest wysokie lub bardzo wysokie. Gorzej niż przed rokiem oceniają swoje szanse na rynku pracy.

W czerwcu 2020 r. Bankier.pl przeprowadził już po raz piąty badanie „Jak się pracuje w bankach?”. Przypadło ono na szczególny moment – wkrótce po poluzowaniu epidemicznych ograniczeń, gdy obawy o najbliższą przyszłość gospodarki, także sektora bankowego, były szczególnie aktualne. Wyniki mogą sugerować, że czas „dokręcania śruby” w bankach ma się ku końcowi, ale wynagrodzenia nadal stoją w miejscu, a obawy o miejsce pracy nie znikają.

Banki nadal tną zatrudnienie. To długoterminowy trend, który widać w „twardych” danych zarówno Komisji Nadzoru Finansowego, jak i (na bardziej szczegółowym poziomie, w rozbiciu na poszczególne instytucje) zbieranych przez PRNews.pl i Bankier.pl.

Fakty potwierdzają obserwacje badanych bankowców. 39 proc. respondentów wskazało, że w 12 miesiącach poprzedzających sondaż w ich dziale miały miejsce trwałe redukcje stanowisk pracy. Odsetek wskazań był podobny w poprzednich edycjach badania i oscylował wokół 40 proc.

O subiektywnym poczuciu zagrożenia utratą pracy świadczą odpowiedzi na pytanie, gdzie respondenci mieli wskazać prawdopodobieństwo zwolnienia w najbliższych 12 miesiącach. 10 proc. (o 4 pp. mniej niż w 2019 r.) ocenia je jako bardzo wysokie. 20 proc. (2 pp. więcej niż w poprzedniej edycji) wskazało na wysoki poziom zagrożenia. Grupa spokojnych o zatrudnienie była najmniej liczna od 2016 r. (12 proc. vs 15 proc. w 2019 r. i 17 proc. w 2018 r.).

– Interesujące wyniki przyniosło pytanie o szacowany czas poszukiwania nowego miejsca pracy. Można je potraktować jako pochodną oceny sytuacji na rynku. 14 proc. badanych wskazało, że znalezienie pracy zajmie ponad 6 miesięcy (najwyższy odsetek we wszystkich dotychczasowych edycjach badania). 21 proc. (ponownie najwyższy wynik) wybrało odpowiedź „4-6 miesięcy”. Zaledwie co dziesiąty respondent spodziewa się, że poszukiwania nowego zatrudnienia zajmą mniej niż miesiąc. To o 11 pp. mniej niż w 2019 r. – wskazuje Michał Kisiel, analityk Bankier.pl.

Czytaj cały artykuł na Bankier.pl: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bankowcy-z-pesymizmem-patrza-na-rynek-pracy-7945939.html

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian