Banki nadal mogą udzielać wakacji kredytowych

Prezes Banku Centralnego Irlandii Gabriel Makhlouf powiedział, że „nic nie stoi na przeszkodzie, by banki zezwalały na odroczenia płatności kredytowych”.

W irlandzkim systemie bankowym nie ma przepisów, które zabroniłyby takich działań, więc również po zakończeniu trwających obecnie „wakacji kredytowych”, kredytodawcy, będą mogli udzielać swoim klientom, którzy dotknięci zostali przez pandemię Covid-19, przerw w spłatach pożyczek.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami bankowców, okres, w którym banki zwiesiły spłaty kredytów, kończy się wraz z końcem tego miesiąca.

Tak jednak nie musi się stać” – dodał Makhlouf, a osoby, które nadal mają problemy ze spłatą kredytów, powinny skontaktować się ze swoimi pożyczkodawcami i przedyskutować możliwość dalszych odroczeń.

Gabriel Makhlouf:

– Jeśli pożyczkobiorcy nadal widzą, że mają trudności ze spłatą kredytu, priorytetem powinien być kontakt z pożyczkodawcą i wczesna rozmowa o wyzwaniach, przed którymi stają, i myślę, że bankowcy muszą zacząć bardzo intensywnie myśleć na temat indywidualnych okoliczności oraz sposobu, w jaki mogą je wspierać, aby banki mogły zezwolić na więcej przerw w płatnościach. Nic w systemie bankowym ich przed tym nie powstrzymuje.

Prezes BCI jest również zdania, że druga pełna blokada kraju, „poczyni dla gospodarki bardzo poważne szkody”, więc ważne jest, aby utrzymać kraj otwarty.

 Gabriel Makhlouf:

-Jeśli zamierzamy wrócić do wielkiej blokady, wrócimy do świata, w którym byliśmy w kwietniu, w którym firmy zostały uderzone w wielki sposób, utrata miejsc pracy nastąpiła w sposób ogromny, a i gospodarstwa domowe zostały uderzone w taki sam sposób. Całkowite zablokowanie, oprócz zatrzymania działalności gospodarczej, myślę, że miałoby bardzo duży wpływ na zaufanie do władz, wiarę ludzi w przyszłość, a właściwie ich dobrostan. Myślę, że jednym z problemów w tej chwili jest dobre samopoczucie psychiczne mieszkańców Irlandii, i myślę, że jako społeczność musimy bardzo mocno się nad tym zastanowić. 

Szef Banku Centralnego powiedział także, iż po początkowych skutkach pandemii obserwujemy teraz stopniowe ożywienie, a w ciągu najbliższych dziesięciu dni, BCI opublikuje najnowsze prognozy dla gospodarki.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: RTE 

Polska-IE: Udostępnij
Gdy w kościach łup
Koronawirus rozprzes
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian