Banki muszą ponownie wprowadzić pełne przerwy w płatnościach

Prawie milion pracowników otrzymujących wsparcie dochodu przez państwo i tysiącami innych przedsiębiorstw, które zostały zamknięte z powodu ostatniej blokady, rzecznik Labour’s ds. finansów poseł Ged Nash powiedział, że muszą oni doczekać się ochrony państwa.

Parlamentarzysta wezwał rząd do podjęcia pilnych działań i zapewnienia, że ​​banki przewidują formalne przerwy w spłacie kredytu hipotecznego, pożyczki bez naliczania w okresie blokady odsetek lub kar zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wydanymi w grudniu.

Poseł Nash stwierdził: 

– W świetle ostatniej blokady banki muszą ponownie zobowiązać się do zaryglowania okresów spłaty kredytu hipotecznego i pożyczek dla pracowników, którzy zostaną zwolnieni, lub których dochody zostaną mocno obniżone, bez własnej winy. Dane GUS pokazują, że 40% całej siły roboczej jest obecnie w PUP lub ma dopłaty wynagrodzeń w ramach programu dopłat do wynagrodzeń za pracę, a liczba ta ma wzrosnąć w najbliższych dniach. Jeśli reakcja zdrowotna odpowiada teraz wymaganiom w marcu zeszłego roku, to także odpowiedź ekonomiczna powinna być taka sama. Od początku grudnia 2020 r. banki w całej UE uzyskały zgodę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na przedłużenie tak zwanych ogólnych przerw w spłacie kredytu przez klientów i przedsiębiorców, w tym posiadaczom kredytów hipotecznych, tak jak miało to miejsce podczas pierwszych sześciu miesięcy pandemii. Wytyczne EBA umożliwiłyby również pracownikom, rodzinom i przedsiębiorstwom, które wcześniej nie korzystały z przerw w wypłatach, zrobienie tego. Skontaktowałem się z Federacją Bankowości i Płatności w tej sprawie w grudniu, kiedy argumentowali, że nie ma wymogu wprowadzenia ogólnego moratorium i że najlepsze, co zrobiłyby ich banki członkowskie, to rozpatrzenie każdego przypadku indywidualnie. Pracownicy, rodziny i lokalne firmy nie mogą sobie pozwolić na czekanie na indywidualną ocenę, która może również negatywnie wpłynąć na ich zdolność kredytową. Potrzebują jasności i pewności, a tylko wyraźne ponowne wprowadzenie przez banki przerwy w płatnościach w ramach COVID-19 może to osiągnąć. Dlatego wzywam wszystkie banki – w tym te same banki, które zostały uratowane przez irlandzkie społeczeństwo podczas ostatniego kryzysu i w których państwo nadal posiada znaczący udział, aby zobowiązały się do pełnego ponownego wprowadzenia przerw w płatnościach za COVID-19 i zrezygnowały z opłat karnych za przerwę w płatności. Minister finansów musi w trybie pilnym spotkać się z Federacją Bankowości i Płatności oraz bankami filarowymi, aby zażądać pełnego wdrożenia wytycznych EBA dotyczących przerw w spłacie kredytów Covid-hit.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Partia Pracy

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Agencja Rozwoju Prze
Nie chcą się szcze
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian