Bank Światowy: Wzrost globalnej gospodarki w 2021 r. wyniesie 4 proc.

Bank Światowy poinformował w półrocznym raporcie na temat perspektyw światowego rozwoju, że w 2021 roku wzrost globalnej gospodarki wyniesie 4 proc. Jeśli jednak nasili się pandemia koronawirusa wzrost ten może wynieść tylko 1,6 proc.

„Mimo iż globalna gospodarka podnosi się z załamania wywołanego pandemią, prognozowane ożywienie będzie słabe” – oznajmił Bank w komunikacie.

Rozwój gospodarczy w krótkim terminie pozostaje bardzo niepewny; w negatywnym scenariuszu, w którym uwzględniono dalsze rozprzestrzenianie się pandemii i opóźnienia w programie szczepień przeciw Covid-19, globalny wzrost gospodarczy może wynieść zaledwie 1,6 proc. Jednak efektywne kontrolowanie epidemii i przyspieszenia kampanii szczepień może sprawić, że wzrost w tym roku osiągnie 5 proc. – głosi raport.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

W roku 2022 światowy PKB powinien wzrosnąć o 3,8 proc., ponieważ pandemia „wyrządziła trwałe szkody”, mające wpływy na rozwój gospodarczy, takie jak ograniczenie inwestycji i zbyt niski poziom zatrudnienia – ocenia Bank Światowy.

W 2020 globalna gospodarka skurczyła się o około 4,3 proc. i była to najgłębsza recesja od II wojny światowej. W czerwcu Bank przewidywał, że koronawirus spowoduje w 2020 roku spadek globalnego PKB o 5,2 proc.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Druga fala pandemii sprawiła, że ożywienie w gospodarkach rozwiniętych zostało wyhamowane w trzecim kwartale minionego roku.

W Chinach wzrost w 2020 roku wyniósł około 2 proc., co oznacza, że gospodarka rozwijała się w najwolniejszym tempie od 1976 roku.

Pandemia znacznie zwiększyła ryzyko związane z zadłużeniem krajów rozwijających się; słaby wzrost gospodarczy w tych państwach grozi ewentualną utratą zdolności do obsługi istniejących długów – ostrzega Bank Światowy.

„Wspólnota międzynarodowa musi podjąć szybkie i radykalne działania, by nie dopuścić do tego, że narastanie długu wywoła serię kryzysów zadłużenia” – napisał w komunikacie prasowym jeden z wiceprezesów Banku Ayhan Kose.

Wzrost PKB Stanów Zjednoczonych w 2021 roku ma wynieść 3,5 proc. Bank Światowy skorygował w dół prognozy dla USA ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się pandemii i spadek popytu. W strefie euro wzrost gospodarczy powinien wynieść 3,6 proc.

Pandemia spowodowała spadek dochodu na osobę, który w krajach rozwijających się wyniósł 90 proc., pogrążając w biedzie miliony ludzi. Spadek zaufania inwestorów, rosnące bezrobocie i przerwy w edukacji lub pogorszenie jej jakości sprawiają, że szanse na szybkie poprawienie sytuacji tych ludzi są niewielkie – ocenia Bank.

Polska-IE: Udostępnij
Pakiet Slim VAT wsze
Czy uda się wyjaśn
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian