Bank Centralny ostrzega przed wpływem kolejnej fali koronawirusa i brexitem

W opublikowanym właśnie raporcie Banku Centralnego Irlandii czytamy, iż gospodarka kraju poradziła sobie dużo lepiej od przewidywań, ale pandemia, znacznie gorzej wpłynęła na miejsca pracy.

Z prognoz Banku Centralnego wynika, że poziom ożywienia gospodarczego pozostanie niezrównoważony, a Brexit bez podpisania umowy handlowej, będzie wpływał na zahamowanie wzrostu ekonomii kraju w roku przyszłym. W okresie pandemii – przekonuje BCI, Irlandia odnotowała najniższy wskaźnik spadku Produktu Krajowego Brutto w całej Europie, co jednak nie przełożyło się na zachowanie miejsc pracy. Miało to oczywiście swoje konsekwencje i wewnętrzne wydatki konsumenckie na wyspie, spadły do jednych z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.

Bank Centralny podkreślił też informację, iż o ile gospodarka, jako całość poddała się koronawirusowi, to były jednak sektory, które mocno ciągnęły ją w górę, a była to m.in. branża farmaceutyczna oraz sektor związany z eksportem, bo ten utrzymał wysokie obroty, chociaż wynikające ze wcześniejszych kontraktów. Ogromne spadki notowane były jednak w sektorach krajowych, a to za sprawą czasowego zamknięcia wielu przedsiębiorstw, co z kolei spowodowało ogromną utratę miejsc pracy.

Bank Centralny Irlandii przewiduje także, iż w 2021 roku, nie będzie lepiej, bo bezrobocie utrzyma się na poziomie wysokim i będzie dwucyfrowe.

Co gorsze, BCI jest zadania, że przyszłoroczny eksport bardzo mocno ucierpi, a najgorszych wyników należy spodziewać się od stycznia do końca marca. Jeżeli na obecne kłopoty powodowane przez wirus SARS-CoV-2, nałoży się Brexit – bez umowy handlowej, w trzech pierwszych miesiącach roku, eksporterzy mogą doczekać się nawet 75-procentowego spadku popytu na ich towary.

We wnioskach końcowych Bank Centralny Irlandii stwierdza, że właśnie eksport, będzie tym sektorem, który najbardziej odczuwać ma w przyszłym roku zawirowania gospodarcze na świecie i w Europie.

Bogdan Feręc

Źr: BCI

Polska-IE: Udostępnij
INFORMACJA PRASOWA:
AKCJA WYMIERZONA W P
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian