Badanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) dotyczące usług wsparcia własności intelektualnej dla MŚP

Intellectual Property and Innovation Ecosystem Sector (IES) WIPO zaprasza organizacje z państw członkowskich działające jako pośrednicy dla MŚP do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej na temat charakteru i zakresu usług wsparcia własności intelektualnej (IP) świadczonych przez nie przedsiębiorstwom, a w szczególności MŚP. 

Do takich organizacji należą instytucje rządowe wspierające MŚP, stowarzyszenia przedsiębiorców, izby handlowe, organizacje wsparcia biznesu, inkubatory, parki technologiczne, akceleratory, agencje innowacji, agencje rozwoju eksportu, organizacje wspierające start-upy.

Zebrane informacje zostaną udostępnione publicznie w bazie danych, która umożliwi lokalnym MŚP identyfikację źródeł wsparcia.

Ankieta WIPO jest dostępna tutaj

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Department of Enterprise, Trade and Employment

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wsparcie biznesowe m
Sektor samochodowy m