Back to school – bez obowiązkowych maseczek, ale…

Irlandzkie Ministerstwo Edukacji wydało nowe rozporządzenia, a te obowiązywać będą dzieci i młodzież szkolną oraz nauczycieli.

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych od klasy trzeciej wzwyż, więc także uczniowie szkół średnich, zobowiązani będą do zachowania odstępu jednego metra w czasie przebywania na terenie placówek edukacyjnych. Takie samo zarządzenie dotyczyć ma nauczycieli, którzy tę odległość utrzymywać mają od uczniów, jak i od koleżanek i kolegów z pracy. Będą też wyjątki, więc m.in. o ile niezbędne stanie się udzielenie pierwszej pomocy, wtedy, będzie można złamać nakaz utrzymywania bezpiecznej odległości.

Odległość jednego metra została wprowadzona, jako minimalna, gdyż Departament Edukacji zaleca dystans 2 metrów wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe.

Zmiany dotyczyć będą też sal lekcyjnych i w tych przypadkach odległość pomiędzy biurkami nie powinna być mniejsza niż 1 metr, a szkoły powinny tak przeorganizować ruch uczniów w szkołach, aby zminimalizować kontakty pomiędzy poszczególnymi klasami. Szkoły powinny dbać również, aby podczas przerw, uczniowie, nie gromadzili się oraz nie dochodziło do zbyt bliskich kontaktów.

Nauczyciele dbać mają również o zachowanie higieny uczniów, a szczególną uwagę poświęcać uczniom z klas najmłodszych, by te nie miały kontaktu lub ograniczony kontakt z urządzeniami, lub rzeczami, na których mogą znajdować się zarazki i wirusy.

Maseczki i osłony twarzy w szkołach wszystkich poziomów, nie będą obowiązkowe, ale kadra nauczycielska ma zachęcać, aby uczniowie z takich korzystali. W niektórych przypadkach nauczyciele mogą poprosić uczniów, aby na krótki czas założyli maseczki, głównie tam, gdzie niemożliwe jest utrzymanie dystansu społecznego.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Education

Polska-IE: Udostępnij...
Embassy of Ireland,
SZEF ODDZIAŁU DEA W
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish