Bacik żąda odpowiedzi od premiera

Taoiseach musi zapewnić najemcom większe bezpieczeństwo, a na kryzysie mieszkaniowym nie mogą korzystać korporacje i prywatni właściciele domów, więc wykorzystywanie lokatorów musi się skończyć.

Przepytując taoiseacha w Dáil, liderka Partii Pracy Ivana Bacik zażądała odpowiedzi od premiera w imieniu najemców, którym grozi eksmisja.

W szczególności wyraziła obawy, iż właściciele korporacyjni wykorzystują sekcję 35a ustawy o najmie lokali mieszkalnych, aby odbierać domy najemcom zagrożonym masowymi eksmisjami w Rathmines i innych miejscach.

Poseł Bacik powiedziała:

– Pomimo płacenia ponad 1200 euro miesięcznie za mieszkania z jedną sypialnią we wspólnych mieszkaniach, rodziny i osoby mieszkające w 20 domach przy Rathmines Road stoją w obliczu ciemnej perspektywy eksmisji z powodu luki prawnej wykorzystywanej przez firmę wynajmującą, aby ułatwić masową eksmisję. Niedaleko w Tathony House, Kilmainham, Dublin 8, ponad 100 mieszkańców otrzymało podobne nakazy eksmisji. Podczas mojego przesłuchania w Dáil taoiseach powiedział, że rząd dokona przeglądu sytuacji prawnej w odniesieniu do osób zagrożonych masowymi eksmisjami. Domagam się teraz, aby zapewnił jasność najemcom, z których wielu spotkałam, gdy odwiedzali Leinster House, szukając odpowiedzi. Wykorzystana przez spółkę w tym przypadku luka określa wyjątek od zakazu masowych eksmisji na podstawie testu „nieuzasadnionej uciążliwości” dla wynajmującego, jeśli proponowana sprzedaż nieruchomości z pustostanem nie dojdzie do skutku. Nasuwa to jednak bardzo ważne pytania dla nas, jako ustawodawców: dlaczego równowaga „nadmiernych trudności” jest na korzyść firmy zajmującej się nieruchomościami, zamiast brać pod uwagę „nadmierne trudności”, z jakimi borykają się rodziny i osoby fizyczne w przypadku eksmisji z ich domów? Kto określa „wartość rynkową” i stratę dla właściciela korporacyjnego; i jak to się ocenia? Taoiseach musi zapewnić jasność i większe bezpieczeństwo najemcom stojącym przed realną perspektywą eksmisji, a także wszystkim najemcom, którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji po zniesieniu zimowego zakazu eksmisji.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Photo by Anastase Maragos on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Możliwy jest powró
Dane pokazują, że