Autobusów szkolnych powinno być znacznie więcej

Minister Foley musi zapewnić rozwiązanie dla tysięcy uczniów pozostawionych bez transportu szkolnego, powiedział poseł Darren O’Rourke.

Rzecznik Sinn Féin ds. transportu Darren O’Rourke, wezwał minister edukacji Normę Foley, do pilnego rozwiązania nierozstrzygniętych problemów w systemie szkolnego transportu autobusowego, po potwierdzeniu, że o 23 000 dzieci mniej, zakwalifikowanych zostało w tegorocznym programie transportu.

Przemawiając w Dáil poseł O’Rourke powiedział:

– Konsekwentnie mówiliśmy, że system transportu autobusów szkolnych wymaga dodatkowych zasobów, aby sprostać nowym wymaganiom dotyczącym przepustowości, ale rządowi nie udało się tego wprowadzić. Większość szkół wraca już od kilku tygodni, a tysiące dzieci pozostaje bez miejsca w szkolnym autobusie. Z danych podanych przez samą minister wynika, że ​​w systemie transportu szkolnego jest obecnie zarejestrowanych 97 000 uczniów, w tym 26 200 na biletach ulgowych. Wiemy jednak, że w zeszłym roku szkolnym transportem autobusowym przewieziono łącznie 120 000 dzieci. Oznacza to, że w tym roku zostało zakwalifikowanych 23 000 mniej dzieci. Minister powiedziała nam, że żadne dziecko nie straci miejsca w szkolnym autobusie, ale liczby te, opowiadają zupełnie inną historię. Minister koncentruje się wyłącznie na tych dzieci, które kwalifikują się do programu i którym bilety, zostały przyznane przed 4 sierpnia, jednak ignoruje tysiące dzieci, które zostały umieszczone w poprzednich latach, albo w drodze biletów ulgowych lub na usługi prywatne / lokalne. Jest to całkowicie niedopuszczalne i powoduje stres u rodziców, którzy korzystali z autobusu szkolnego dla swoich dzieci, aby samodzielnie zarządzać swoimi obowiązkami zawodowymi. Flota musi zostać radykalnie zwiększona, aby pomieścić tysiące dzieci, które do tej pory pozostały bez transportu, i musimy planować takie sprawy z wyprzedzeniem w latach kolejnych. Rodzice muszą co roku walczyć o miejsce dla swojego dziecka w szkolnym autobusie, a Covid znacznie pogorszył sytuację w tym roku, więc musimy teraz zająć się szerszymi problemami systemu, aby uczynić tę kluczową usługę niezawodną i zrównoważoną na tygodnie, miesiące i lata do przodu.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Rząd zmienia postę
Wrócą irlandzkie u