Amnestia dla wojsk brytyjskich jest oburzająca

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Sinn Féin Dáil motion to build National Maternity Hospital on public land passes

The Sinn Féin motion to ensure the National Maternity Hospital is a public hospital on public land has been passed by the Dáil this week.

Govt must now engage in high-level talks with St Vincent’s Healthcare Group about serious unresolved issues around land ownership.

Watch a section of the debate here including the contribution from Sinn Féin Health spokesperson David Cullinane TD: https://fb.watch/d5Qiop6MWw/

Éiríonn le Rún Dála Shinn Féin chun Ospidéal Náisiúnta Máithreachais a thógáil ar thalamh poiblí

Rith an Dáil rún Shinn Féin go gcinnteofaí go mbeidh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais ina ospidéal poiblí ar thalamh poiblí.

Ní mór don Rialtas dul i mbun cainteanna ardleibhéil anois le Grúpa Cúraim Sláinte Naomh Uinseann faoi cheisteanna tromchúiseacha gan réiteach maidir le húinéireacht talún.

Féach ar chuid den díospóireacht anseo lena n-áirítear an méid a rinne urlabhraí Sláinte Shinn Féin David Cullinane TD:https://fb.watch/d5Qiop6MWw/

Executive is needed to help with cost of living

Speaking this week Michelle O’Neill said people need the Executive up and running to help with the cost of living.

She said families and workers are struggling to put food on their table and pay their bills.

There is £420m that can be spent to put money into people’s pockets.

Sinn Féin want to get this money out the door as soon as possible, to support you and your family.

People need our help, we need an Executive to act.

Watch Michelle here: https://fb.watch/d5QBPobFLC/

Tá an Feidhmeannas de dhíth chun cuidiú le costais mhaireachtála

Agus í ag labhairt an tseachtain seo dúirt Michelle O’Neill go bhfuil an Feidhmeannas de dhíth ar dhaoine chun cuidiú leis an chostas maireachtála.

Dúirt sí go bhfuil teaghlaigh agus oibrithe ag streachailt le bia a chur ar a tábla agus a gcuid billí a íoc.

Tá £420m le caitheamh chun airgead a chur i bpócaí daoine.

Tá Sinn Féin ag iarraidh an t-airgead seo a chur ar fáil chomh luath agus is féidir, chun tacú leat féin agus le do theaghlach.

Tá cuidiú de dhíth ar dhaoine uainne, ní mór don Fheidhmeannas gníomhnú ar ár son.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/d5QBPobFLC/

Amnesty for British troops is an outrage

The British Government’s decision to proceed with an amnesty for their troops is an outrage. It means definitively now the shredding of the Stormont House Agreement. It is akin to the actions of a rogue state.

Watch Mary Lou raising this issue with the Taoisech in the Dáil this week: https://fb.watch/d5RfeaSk3g/

Cúis ollmhór feirge is ea an maithiúnas do thrúpaí na Breataine

Cúis ollmhór feirge is ea ag Rialtas na Breataine dul ar aghaidh le maithiúnas a thabhairt dá gcuid trúpaí. Ciallaíonn sé anois go cinnte go bhfuil Comhaontú Theach Stormount scriosta. Is ionann é agus gníomhartha stáit bhradaigh.

Féach ar Mary Lou ag ardú na ceiste leis an Taoiseach sa Dáil an tseachtain seo: https://fb.watch/d5RfeaSk3g/

Cost of Living Protest at Leinster House

Speaking at a protest organised by the Cost of Living Coalition at Leinster House this week, Sinn Féin Senator Paul Gavan said this Government is out of touch, it’s out of time and it’s time for them to go!

Watch Paul here: https://fb.watch/d75uCaBZiF/

Ágóid faoin nGéarchéim Chostais Mhaireachtála ag Teach Laighin 

Agus é ag labhairt ag agóid a d’eagraigh an Comhrialtas um Chostais Mhaireachtála i dTeach Laighean an tseachtain seo, dúirt Seanadóir Shinn Féin Paul Gavan nach dtuigeann an rialtas seo an pobal, go bhfuil a sheal thart agus gur chóir deireadh a chur leis mar rialtas.

Amharc ar Paul anseo: https://fb.watch/d75uCaBZiF/

Urgent action needed to tackle cost of living crisis

Meanwhile, speaking in the Dáil, Pearse Doherty said if the Government is serious about tackling the Cost of Living Crisis then they need to urgently, put one month’s rent back into people’s pockets, cut childcare costs and increase social welfare rates. 

Watch Pearse here: https://fb.watch/d75DABHxeG/

Gníomh de dhíth láithreach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim chostais mhaireachtála

Idir an dá linn, agus é ag labhairt sa Dáil, dúirt Piaras Ó Dochartaigh má tá an Rialtas dáiríre faoi dhul i ngleic leis an nGéarchéim Costas Maireachtála ansin go gcaithfidh siad go práinneach, cíos míosa a chur ar ais i bpócaí daoine, costais chúram leanaí a ghearradh agus rátaí leasa shóisialaigh a ardú. 

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/d75DABHxeG/

Rally to demand delivery of Irish Language Act

Irish Language Campaigners were at the Dáil this week to promote their rally in Belfast, taking place today, to demand a legislation protecting and promoting our shared, vibrant and growing language.

They were supported by Sinn Féin President Mary Lou McDonald.

Watch here: https://fb.watch/d5UIMu6zGv/

Mórshiúl chun éileamh a dhéanamh le haghaidh Acht Gaeilge

Bhí Feachtasóirí Gaeilge ag an Dáil an tseachtain seo chaite chun a mórshiúl a chur chun cinn i mBéal Feirste, a bheidh ar siúl inniu, chun éileamh a dhéanamh le haghaidh reachtaíochta a chosnaíonn agus a chuireann ár dteanga chomhroinnte, bhríomhar agus atá ag fás chun cinn.

Bhí Uachtarán Shinn Féin Mary Lou McDonald ann chun tacú leo.

Amharc air anseo: https://fb.watch/d5UIMu6zGv/

Housing crisis is crippling a generation

Addressing the Taoiseach in the Dáil this week Sinn Féin TD Mairéad Farrell said 'The Housing Crisis is crippling my generation Taoiseach. This is the reality of your housing policy, and no amount of spin can change that.’

Watch Mairéad here: https://fb.watch/d5UvIaM8Cq/

An ghéarchéim tithíochta ina tubáiste do ghlúin iomlán

Agus í ag caint leis an Taoiseach sa Dáil an tseachtain seo dúirt TD Shinn Féin, Mairéad Farrell 'Go bhfuil an Ghéarchéim Tithíochta ina tubáiste mo ghlúinse, a Thaoisigh. Is í sin an fhírinne a bhaineann le do pholasaí tithíochta, agus ní dhéanfaidh aon chineál bolscaireachta aon athrú air sin.’

Amharc ar Mhairéad anseo: https://fb.watch/d5UvIaM8Cq/

Ógra Shinn Féin launch new 25th anniversary range

Ógra Shinn Féin has launched a new 25th anniversary range on bourkesports.com/collections/osf25 

They have also released a new special 25th anniversary Jersey which you can view here: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

The password for the site is Ogra1997

Seolann Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain

Sheol Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain bourkesports.com/collections/osf25 

Tá Geirsí speisialta nua 25 bliain eisithe acu freisin agus is féidir leat amharc air anseo: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

Is é Ogra1997 pasfhocal an tsuímh

Éire Nua out now

The latest edition of Éire Nua is out now.

Writing in this edition commentator and former editor of the Impartial Reporter Denzil McDaniel says many Unionists are 'thinking the unthinkable’ about constitutional change, Declan Kearney discusses disability rights in a New Ireland, David Cullinane writes about building a National Health Service, Emma McArdle writes about Saoirse na mBan and the New Ireland and Editor of Máire Comerford’s Revolutionary Memoir 'On Dangerous Ground’ gives us a History Lesson in Female Principle.

And there’s much more.

You can read it here: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

Éire Nua amuigh anois

Tá an t-eagrán is déanaí de Éire Nua amuigh anois.

Ag scríobh san eagrán seo deir tráchtaire agus iar-eagarthóir an Impartial Reporter Denzil McDaniel go bhfuil go leor Aontachtóirí 'ag smaoineamh ar an rud doshamhlaithe’ faoi athrú bunreachtúil, pléann Declan Kearney cearta daoine atá faoi mhíchumas in Éirinn Nua, scríobhann David Cullinane faoi Sheirbhíse Sláinte Náisiúnta a fhorbairt, scríobhann Emma McArdle faoi Shaoirse na mBan agus tugann Eagarthóir New Ireland agus Eagarthóir an tsaothair chuimhneacháin 'On Dangerous Ground’ le Máire Comerford Ceacht Staire ar Phrionsabal na mBan.

Agus go leor eile.

Léigh anseo é: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

An Phoblacht

The first 2022 edition of An Phoblacht Magazine is available to purchase now.

Get your radical news here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An Phoblacht

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois.

Faigh an nuacht radacach anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Chiny staną ością
People Before Profit
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська