26 August, 2019

6000 dzieci nie pojedzie ulgowym autobusem szkolnym

Do przewoźnika Bus Éireann, który realizuje program darmowych i ulgowych przewozów uczniów do szkół, wpłynęło w tym roku ponad 30.000 wniosków o zakwalifikowanie dziecka, ale tylko 24.000 z nich zostało zaakceptowanych.

Wg ministra odpowiedzialnego za program transportu szkolnego Johna Halligana, to wina szefa resortu finansów Paschala Donohoe, który stanął na przeszkodzie zapewnienia usług przewozowych wszystkim uczniom. Halligan dodał, iż potrzebne jest obecnie około 4 mln €, aby sfinansować cały program ulg autobusowych i gdyby te środki wyasygnował np. Departament Edukacji, każde dziecko uczęszczające do szkoły mogłoby korzystać z ulgi transportowej.

Obecnie brak miejsc w autobusach, spowodowany jest wyłącznie kwotą, jaką Ministerstwo Finansów przeznaczyło na usługi przewozu uczniów do szkół, więc ponad 6000 rodziców, nie wie, czy ich dzieci skorzystają w nadchodzącym roku szkolnym z ulgi.

Minister stanu John Halligan zdaje sobie sprawę, iż system jest kosztowny, ale zwiększenie ilości autobusów, jakie wykorzystywane są w systemie „School Bus”, całkowicie zmieni sytuację, więc da możliwość korzystania z nich wszystkim uczniom, którzy tego potrzebują. Halligan dodaje, że ograniczenie wydatków na przewozy szkolne zalecane było przez Departament Wydatków Publicznych i Reform, ale wg ministra Halligana, w systemie powinno raczej zwiększać ilość środków na ten cel, niż je ograniczać. Minister stwierdził, iż „nie akceptuje takiego rozwiązania” i będzie silnie naciskał na Ministerstwo Finansów, by zwiększyło pulę pieniężną na dofinansowanie przewozów szkolnych.

Wg Halligana największe problemy przewozowe występują obecnie na poziomie ponadpodstawowym, ale i niższym obserwowane są pewne perturbacje, a to powinno się zmienić i każde dziecko powinno mieć dostęp do ulgowych przejazdów do i ze szkoły. Ministrowi nie podoba się też system dopłat dla rodziców, którzy w zamian wycofania części autobusów, otrzymają jakieś ulgi transportowe na dzieci, ale ze słów Halligana wynika, że nie pokryją one całości ulg, jakie w funkcjonują w systemie rządowym.

Obecnie na program transportu szkolnego, który realizowany jest przez Bus Éireann w sezonie 2019/2020 przeznaczono kwotę 208 mln €. Skorzysta z niego 117.500 uczniów, w tym więcej niż 13.000 z potrzebami specjalnymi. Większość z uczniów zakwalifikowana została do systemu automatycznie, ponieważ mieszkają dalej niż 3,2 km od szkoły podstawowej i ponad 4,8 km od szkoły średniej.

Po wykorzystaniu tej puli, czyli kwalifikujących się automatycznie, resztę miejsc w autobusach szkolnych lub ulgowych, przyznaje się na zasadach loterii.

W odpowiedzi na słowa minister Halligana Ministerstwo Edukacji stwierdza, że rozważy możliwości Departamentu, a i przygotuje zmianę systemu kwalifikacji uczniów do systemu darmowych i ulgowych przejazdów do szkół. Wkrótce rozpoczną się rozmowy urzędników z Ministerstwa Finansów i Edukacji.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Podziel się:

Rekordowy lipiec na
W przyszłym roku za
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn